Vi skaber talenter

Projekter

Her kan du få et indblik i nogle af de tværgående projekter, vi arbejder med på skolen.

EUC Syd prisen – for talent og faglighed

EUC Syd Prisen – for talent og faglighed gives til den eller de elever, som udviser en særlig grad af faglig stolthed i deres arbejde. Prisen overrækkes hvert år på alle vores fem adresser ved elevernes juleafslutning.

Faglig stolthed er hele omdrejningspunktet for prisen. Derfor ønsker vi at fejre de elever, som lægger en særlig indsats i deres arbejde, som hele tiden udvikler sig, og som har lyst til at vise omverdenen, hvad det kan føre til, når man både bruger sit hoved og sine hænder.

Vi ønsker, at elevernes værker skal være synlige på skolen, så elever, lærere og besøgende kan se, hvilke kompetencer og hvilken faglighed, der ligger til grund for deres arbejde. Derfor opfordrer vi til, at de nominerede værker bliver udstillet i eksempelvis skolens kantine.

 _______________

Starforce

Starforce – Strong Talents Ready for Crossboarder Education

Projektet har til mål at forbedre mulighederne for grænseoverskridende erhvervs-, efter- og videregående uddannelse, for blandt andet at give erhvervslivet i regionen en udvidet tilgang til kvalificeret arbejdskraft,
men også for at tilbyde de unge talenter på erhvervsuddannelse et optimalt bekæftigelsesperspektiv.

Under mottoet „Doppelt ist mehr“ ønsker vi at:

  • fremme mobiliteten for grænseoverskridende uddannelser
  • udvikle modeller, som munder ud i ligeværdige dansk-tyske kvalifikationer
  • øge attraktiviteten af erhvervsuddannelsestilbuddet i regionen og potentialet på arbejdsmarkedet.

Et fælles Erhvervsuddannelsesforum skal udarbejde løsninger for barriererne i den grænseoverskridende mobilitet på uddannelsesområdet.
Disse bliver identificeret via det praktiske arbejde i projektet.

Læs mere på projekthjemmesiden: http://dk.ddk-starforce.de/

 

Tidslinie:
Projektet finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og er bevilliget fra 1. juli 2015–30. juni 2019.
Få mere at vide om Interreg Va på: http://www.interreg5a.eu/
Region Syddanmark bidrager med 500.000 kr. til projektet.

Samarbejdspartnere:
IHK Flensburg – leadpartner
International Business College Aabenraa
Tietgen KompetenceCenter
Erhvervsakademiet Lillbælt
Kreis Nordfriesland
RBZ Eckener Schule
RBZ Handels Lehranstalt Flensburg (HLA) - Die Flensburger Wirtschaftsschule
RBZ Hannah-Arendt Schule
BBZ Schleswig

For yderligere oplysninger kontakt:
Lene B Sandholdt, International koordinator
LBS@eucsyd.dk
tlf. +45 7412 4229

Ida Lundorff Haugen
Medlem af den operationelle arbejdsgruppe, AP4
ILH@eucsyd.dk
tlf. +45 7412 4499

Poul Kirkegaard, Styregruppemedlem 
PK@eucsyd.dk
tlf. +45 7412 4214

 

 

  

 

Den Fagligt Stolte Organisation

Med fokus på hvad faglig stolthed er for os, har projektet til formål at øge meningen, stoltheden og dermed trivslen i arbejdet.

Projektets målsætning er at skabe en øget bevidsthed om, hvad faglig stolthed er, og sikre at medarbejdere og ledelse på EUC Syd i fællesskab arbejder mod at skabe en fagligt stolt organisation.

Dette skal i sidste ende have en afsmittende effekt på vores elever, der oplever en organisation, der emmer af stolthed og engagement.

Gennem aktionslæring, videndeling og lokale stolthedsprojekter samarbejder medarbejderne på tværs for at højne den faglige stolthed og videreudvikle en faglig stolt kultur.

Projektet er organisationsomfattende og inddrager alle ansatte og afdelinger på EUC Syd.

Projektet forløber efter nedenstående model:

Tidslinie
1. september 2016 – 30. juni 2018

Samarbejdspartnere
Projektet støttes med midler fra Fonden for udvikling af statslige arbejdspladser (FUSA)
Konsulenterne PrimusMotor er ekstern samarbejdspartner

For yderligere oplysninger kontakt
Projektleder Ida Lundorff Haugen
ilh@eucsyd.dk
tlf. 7412 4499