Vi skaber talenter

Velkommen til EUC Syd i Haderslev

 

 
 


Erhvervsuddannelsescenter Syd i Haderslev er placeret i smukke omgivelser på Christen Kolds Vej 20, med udsigt over Haderslevs nord/østlige område.

Til dagligt forefindes der i omegnen af 300 elever, fordelt på både erhvervsuddannelser og det tekniske gymnasium.
Skolen blev indviet den 25. maj 1985, og er udbygget og moderniseret løbende, i årene derefter. Du vil forefinde flotte værksteder og laboratorier, hvor du kan udfolde dine evner både teoretisk og praktisk.

Der er et aktivt elevråd, som afvikler sociale aktiviteter, såsom fredagscafeer, LAN partys, konkurrencer mm.

Vores kantine har fokus på grønt, økologi, bæredygtighed, og har et bredt udbud både til frokost og middag.

Til adressen er der tilknyttet et skolehjem med 16 værelser samt stort auditorium, som kan rumme op til 150 personer, til afvikling af kurser, foredrag mm.

Historie

Haderslev Haandværker- og Industriforening har siden 1878 støttet lærlingeuddannelserne. Malerlauget i byen oprettede allerede dette år en tegnestue, hvor man tilbød undervisning for malerlærlinge tre aftner om ugen. Kort efter oprettede også Smedelauget sin egen fagskole.

 

 

 

 

 

 

Den Iversenske Haandværkerskole, der var blevet oprettet af Marie M. Iversen i 1842 som søndagsskole, underviste i tegning, regning, skrivning og stiløvelser. Skolen benyttede undervisningslokaler på Friedrichschule i Nørregade, og var frem til 1890 den eneste håndværkerskole i byen. Der var et tæt samarbejde mellem skole og håndværkerforening. Det var dog ikke alle, der var tilfredse med undervisningskvaliteten, og i 1911 fremsendte landråd Dryander et udkast til en håndværkerskole i Haderslev. Planerne for håndværkerskolen blev sat i værk, og skolebygningen i Laurids Skaus Gade 14 blev indrettet. Efter planen skulle de første lærlinge modtage undervisning fra november 1914, men dette blev forhindret af 1. verdenskrigs udbrud.

Allerede før genforeningen tog håndværkerforeningen fat på arbejdet med at få oprettet en teknisk skole i Haderslev, efter samme princip som i Danmark.
I oktober 1920 kunne foreningens formand oplyse at der var oprettet en teknisk skole, og at der var 122 elever. Undervisningen foregik på Louiseskolen, hvor byrådet havde stillet lokaler til rådighed.
Forholdene på Louiseskolen var ikke tidssvarende, og i 1921 opstod ønsket om en ny bygning. Den 31. august blev Haandværkerforeningens tekniske skole indviet på Lembckesvej, dette med 280 lærlinge. På denne adresse blev der undervist lærlinge indtil flytningen til Christen Kolds Vej, dog har der også på andre adresser i byen været benyttet lokaler til uddannelse af håndværker- og industrilærlinge, heriblandt på Fjordagervej og Ole Rømersvej.

Ovenstående er bl.a.uddrag fra: For håndværkernes bedste.

 

 

Find vej til EUC Syd Haderslev

Herunder kan du få hjælp til at finde vej til EUC Syd Haderslev

FIND VEJ

Christen Kolds Vej 20
6100 Haderslev

Find vej » 

Billede