Vi skaber talenter

Skolekalenderen for Teknisk Gymnasium

For skoleåret 2022/2023

Begivenhed   Dato
1. skoledag (alle) Mandag d. 8. august 2022
Efterårsferie 17.-21. oktober 2022
Juleferie 22. december 2022 - 2. januar 2023
Vinterferie 13.-17. februar 2023
Påskeferie 3.-10. april 2023
Personaledag 4. maj 2023
Storebededag 5. maj 2023
Kr. Himmelfarsferie 18.-19. maj 2023
2. Pinsedag 28. maj 2023
Sidste skoledag 23. juni 2023

Alle dage inkl.