Vi skaber

talenter

Fester og aktiviteter

Café og fester

I løbet af skoleåret arrangerer festudvalgene i de forskellige byer fester og andre sociale arrangementer. I starten af skoleåret afholder vi fx Puttefest, og som afslutning på gymnasietiden har 3.g'erne på sidste skoledag Gallafest.

Derudover er der i de forskellige byer forskellige caféer, arrangementer og tiltag.

Det er primært eleverne, der står for arrangementerne. Både elevrådet og festudvalget er meget aktive og har stor indflydelse på skolen. 

Mød os på Facebook: HTX Syd