Fag 14856 Modul 1.4 ( Intelligente bygningsinst. (centrale) og design af enkle brugerflader)

Faglig undervisningsmål:

 1. Eleven kan redegøre for teknologierne ved en intelligent bygningsinstallation, herunder forskellen på en centralt og decentralt styret installation.
 2. Eleven kan selvstændigt designe, installere, måle, afprøve, fejlfinde, programmere og konfigurere på centrale intelligente styringsanlæg.
 3. Eleven kan installere, montere og programmere centralt styrede intelligente bygningsinstallationer samt opsætte grafiske brugerflader.
 4. Eleven kan udvælge og placere sensorer og følere.
 5. Eleven kan vælge og anvende de bedst egnede energieffektive komponenter til intelligente bygningsinstallationer.
 6. Eleven kan udføre service og vedligeholdelse på intelligente bygningsinstallationer i bygninger.
 7. Eleven kan anvende og integrere kommunikationskomponenter i boliger.
 8. Eleven kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 9. Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant informationssøgning.
 10. Eleven kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til
  valgmodulet.

Undervisningsbeskrivelse:

Modulet starter med en præsentation af modulet og den projektopgave, som modulet er bygget op omkring, samt de krav der stilles til denne projektopgave, herunder krav til projektformulering og at det er projektopgaven og den skriftlige samt mundtlige overhøring, der danne bund for deres karakterer.

Modulet repeterer kort vekselstrømsteori, til brug senere dimensionering og EMC problemer.

Herefter præsenteres IHC systemet som centralt hændelsesstyret system i forhold til decentrale. Systemet
opbygning, komponenter, software præsenteres, hvorefter eleverne får programeringsøvelse, med stigende sværhedsgrad, samt lave en grafisk brugerflade til den programmering de har lavet.

Når eleverne er fortrolige med programmering af fortrådet og wireless komponenter, gennemgås forskellige bevægelsessensorer PIR, ultralyd, kombi, med deres fordele og ulemper, hvorefter der skal laves egne funktionsblokke.

Der er nogle simple øvelser til funktionsblokkene, men ellers er det elevens interesse, som skal skabe funktionsblokkene.

Når forståelsen bag funktionsblokken er opnået, skal eleverne lave en programmering ud fra en eksisterende installation, til en anden elev, hvor de får krav til programmering af underviser. Når programmering er lavet, skal den monteres og overføres af anden elev, som tilsvarende har lavet en programmering. Hver elev skal rette det projekt de har fået tildelt, hvis der er nogen fejl.

Efter denne øvelse er der fejlfinding på IHC anlæg, 1-10V lysstyring samt en LOGO styring.

Som videreudvikling, arbejdes der med en Rasberry PII, hvor enten IHC captain eller de andre home automationssytemer, giver eleverne mulighed for at eksperimentere med netværk, herunder overvågning af IP adresser ovs.

Herefter skal eleverne lave en projektformulering og lave en rapport og et praktisk projekt, som opfylder de
formelle til svendeprøven.

Modulet afsluttes med en skriftlig prøve samt en mundtlig overhøring, som danner bund for evaluering af eleven.

Elev beskrivelse: 

Modul 1.4's kerne er en projektopgave, som du selv skal være med til at definere efter 2-3 uge.

Projektopgaven skal indeholde nogle af modulets målpinde, samt integrere dine andre moduler, som skal
danne bund for et færdigt projekt, som skal forsvares i slutningen af modulet. Modulet kræver en del selvstændighed, skriftlighed.

Du vil i starten af modulet blive introduceret IHC samt små programmeringsopgaver. Herefter skal du skal opbygge en montere en installation ud fra eksisterende dokumentation og tilsvarende lave dokumentation til eksisterende installation. Du vil komme til at arbejde med den lovgivning og regel og dimensionering af IHC installationen.

Under dimensioneringen vil materiale kendskab og dets begrænsninger være i fokus, samt korrekt valg af
sensorer.

Du vil undervejs få øvelser i fejlfinding på IHC anlæg og andre centralt styrede anlæg, hvor vi i afslutning vil
integrere en raspberry pi, som giver mulighed innovation i arbejdet med IHC systemet.

Modulet afsluttes med en mundtlig og en skriftlig prøve.

Elevarbejdstid:

Skoletiden er typisk fra 8.10 til 15.10 mandag til torsdag, fredag er fra 8.10 til 11.50.

Foruden skoletiden, må der forventes hjemmearbejde i et omfang, så arbejdsugen svarer til samlet 37 timer elevarbejdstid.

Lektioner:

128 lektioner

Evaluering og bedømmelse: 

Standpunktskarakter

Se Evaluering og bedømmelse af modul i den indledende beskrivelse af moduler.

Udstyr/materialer: 

Et teori/praktik lokale til 18 elever med udstyr til det pågældende modul.

Praktisk mål efter modul 1.4 Intelligente bygningsinst. (centrale) og design af enkle brugerflader:

 • Eleven kan installere, montere og programmere på centralt styrede intelligente bygningsinstallationer samt opsætte grafiske brugerflader. Eleven kan opbygge et netværk i boliger til PC’er, telefon og radio/TV. Eleven kan vejlede brugeren i daglig anvendelse af anlægget og dets fleksibilitet ved simpel omprogrammering. 
 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til modulet. 
 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet.