Vi skaber

resultater

Teknologi B og A

I teknologi B lærer du om teknologiens sammenhæng med det omgivende samfund. Med udgangspunkt i både natur- og samfundsfaglig viden, lærer du bl.a. at udvikle og fremstille et produkt, der bidrager til et samfundsmæssigt problems løsning.

Teknologifaget handler om teknologibegrebet, teknologiens muligheder og produktudvikling. Det arbejder med den teoretiske og praktiske proces fra konkret problemstilling til problemløsning, hvor der udarbejdes et produkt. Denne tilgang gør, at teknologi er et virkelighedsnært og samfundsrelevant fag. I teknologi arbejdes der med kreative værktøjer og værktøjer til analyse af problemstillinger og løsningsforslag.

Du kommer til at arbejde med de forskellige faser i et produktudviklingsforløb: Identifikation af problemstilling og målgruppe, analyse af årsager og virkninger for problemstillingen, udvikling og fremstilling af produkt, der løser problemstillingen. Du vil lære en lang række værktøjer til de forskellige faser. I faget vil du udvikle din kritiske sans og en reflekterende og innovativ tilgang til faglige problemstillinger.

Fagets primære arbejdsform er problembaseret gruppearbejde. Der arbejdes både i klassen, værksteder og laboratorier. Der vil være skriftlig formidling af viden, arbejde og dokumentation i projektrapporter i teknologifaget samt tværfaglige forløb.

Teknologi inddrager viden og metoder fra alle uddannelsens øvrige fag. For eksempel anvendes analysemetoder fra samfundsfag samt teori og metoder fra de naturvidenskabelige fag.

I studieretningsfaget Teknologi A arbejdes med en større fordybelse i fagets indhold. Her vil man også komme til arbejde med at skabe en virksomhed omkring et produkt, komplet med forretningsplaner, marketing og organisation.