Vi skaber

resultater

Innovation og talent

Visionen med det målrettede talentarbejde, at EUC Syd bliver den skole i Sønderjylland, der er mest kendt for talentpleje, innovation og iværksætteri.

EUC Syd skal tilbyde den bedste pallette af tilbud til elever der;

· har et talent,

· brænder for innovation og teknologi,

· ønsker at starte op som selvstændig.