Vi skaber

talenter

Bæredygtighed

Vi ønsker at arbejde ud fra en miljømæssig bæredygtig tilgang i undervisning, drift og udvikling

Hele EUC Syd er UNESCO-skole

Vores Teknisk Gymnasium og IB har siden 2016 været medlemmer af UNESCO-ASP netværk, og har dermed som UNESCO-skole forpligtet sig til at arbejde med de 17 verdensmål.

Fra 1. februar 2019 er yderligere alle skolens erhvervsud-dannelser i alle fire byer integreret - og det, som den allerførste erhvervsskole i Danmark. Dermed har vi på alle uddannelser og områder, også vedr. efteruddannelse og kursister, forpligtet os til at arbejde med FN’s 17 verdensmål med fokus ikke mindst på bæredygtighed.

Der er i maj 2019 udgivet rapporten (Ud)dannet til bæredygtighed - en ny fortælling om erhvervsuddannelser, hvor EUC Syd har medvirket gennem interviews af vores vicedirektører og elever og lærere fra flere forskellige uddannelser.

(Ud)dannet til bæredygtighed: Hele rapporten kan hentes her.

UNESCO beretning 2020

UNESCO beretning 2021

UNESCO plan 2021/22

UNESCO plan 2022/23

Klimaråd

EUC Syd er Grønt Flags skole og har derfor oprettet klimaråd med deltagelse af  elever og medarbejdere. Klimarådet planlægger og rådgiver om skolens grønne arbejde. Klimarådet kan også tage initiativer til at gøre skolen mere bæredygtig. Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø.

Klimapartner med Norlys (tidl. SE Big Blue)

Vi er indgået i Klimapartnerskab med Norlys. Det indebærer udveksling af viden, gensidig uddannelse og vores strøm er selvfølgelig 100 % CO2-neutral, idet vi bruger grøn strøm fra Norlys' vindmøller.  

EUC Syd er en væsentlig aktør for Norlys, når morgendagens klimabevidste borgere og medarbejdere skal uddannes, SE meget optaget af at efteruddanne og opkvalificere inden for energioptimering samt at nedbringe CO2-forbruget.

For EUC Syd handler et klima-partnerskab om at hjælpe hinanden, om at skabe en bedre verden og en renere fremtid for vores børn – ikke om at købe aflad. 

Derfor er samarbejdet med Norlys det helt rigtige for os.

Finn Karlsen, direktør for EUC Syd

Se vores vindmøllecertifikat

Bæredygtigt byggeri
EUC Syd indtænker bæredygtighed og funktionalitet ind i nybyggeri. Læs mere om de enkelte byggerier

- Hilmar Finsens Gade 14-16, Sønderborg

- Stegholt 36, Aabenraa

Klimapartner med Norlys 100 % CO2-neutral
Klimapartnerskabet med Norlys indebærer udveksling af viden og gensidig uddannelse ligesom vi bliver 100 % CO2-neutrale på el ved at bruge grøn strøm fra Norlys' vindmøller på Urup Hede.

Vi har en lang tradition for samarbejde mellem Norlys, idet vi begge er involveret i ProjectZero i Sønderborg, hvor det overordnede mål er at skabe økonomisk vækst i området baseret på en CO2-neutral udvikling. 

Norlys anerkender EUC Syd som en væsentlig aktør, når morgendagens klimabevidste borgere og medarbejdere skal uddannes. Samtidig er Norlys meget optaget af at efteruddanne og opkvalificere inden for energioptimering samt at nedbringe CO2-forbruget.

EUC Syd og Norlys er gået i en konstruktiv dialog for at identificere de områder, hvor vi kan hjælpe hinanden om relevante efteruddannelsesaktiviteter foruden et potentielt samarbejde om lærlinge.

”EUC Syd har et godt omdømme på deres efteruddannelsestilbud. Desuden tager de ansvar for den grønne omstilling langt ud over, hvad man kunne forvente. Vi er sikre på, at vi kan tilføre EUC Syd vores spidskompetencer inden for energioptimering, og vi er glade for, at EUC Syd støtter op om vores arbejde med at konvertere til grøn strøm fra Norlys' vindmøller”, siger Bo Qvist, direktør for SE Energi & Klima Erhverv.

- Populære energiuddannelser: Læs artiklen

Affaldssortering