Vi skaber

resultater

Bioteknologi A

I bioteknologi A tages der udgangspunkt i fagene kemi og biologi. Du får undervisning i såvel klassiske biologiske som klassiske kemiske emner. Men du får også kendskab til bioteknologiens betydning inden for sygdomsbehandling, fødevareteknologi, forædling samt biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag.

Faget giver dig en indsigt i, hvor stor en rolle bioteknologien spiller i din hverdag og de produkter, vi omgiver os med. Faget giver indsigt i hvilke bioteknologiske teknikker, der benyttes både inden for forskning og industrien i dag. Du vil få viden om de muligheder og begrænsninger, der er i genteknologien.

I faget kommer du bl.a. til at arbejde med genmodificerede fødevarer (GMO), hormonudvikling i forbindelse med sygdom, behandling, doping og signalering. Stamcelleforskning og behandling, medicinalindustrien og meget andet.

Du kommer til at arbejde naturvidenskabeligt med problemstillinger, hvor du lærer at arbejde sterilt i professionelle laboratorier med de teknikker, der bruges både i industrien og på universitetet

Undervisningen rummer både klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og forsøg i laboratoriet. Skriftligt skal du arbejde med opgaveregning, rapportskrivning og forskellige formidlingsformer.

I faget indgår både biologi og kemi, ligesom der kan være samarbejde med fag som matematik og idehistorie.