Vi skaber

resultater

Skoleoplæringscenter

www.lærepladsen.dk kan du finde godkendte virksomheder samt de virksomheder, der søger elever inden for de enkelte uddannelser.

Mens du går på grundforløbet, vil du blive undervist i lærepladssøgning. Hvordan du skriver en ansøgning og et CV. Hvordan du præsenterer dig til en jobsamtale mm.

Normalt begynder du at søge læreplads, når du er kommet godt i gang med grundforløbet og ved, hvornår du afslutter forløbet. Hold øje med opslag på skolen, på lærepladsen.dk og andre jobhjemmesider. Du skal også troppe op på virksomhederne eller sende uopfordrede ansøgninger til relevante firmaer.

Ved de fleste uddannelser er der mulighed for at fortsætte i en skoleoplæring efter afsluttet grundforløb. Du skal være opmærksom på kravene for at komme i skoleoplæring, ligesom du skal være klar over, at aflønningen i skoleoplæring er på niveau med SU. 

Har du brug for hjælp til at komme i gang med ansøgningerne, kan du snakke med din kontaktlærer eller en studievejleder.

Trivselsmålinger: To gange årligt bliver der lavet trivselsmålinger for EUC Syds skoleoplærings elever. Se den seneste trivselsmåling her, ved at trykke på 'T' og 'Trivselsmålinger'.