Vi skaber

talenter

Optagelse

Hvordan du søger og hvilke krav, der er

Blanket og vejledning

Du finder tilmeldingsblanket og vejledning på www.optagelse.dk.

Du kan blive optaget på teknisk gymnasium, når du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Fristen for ansøgning er 1. marts.

Krav

Du skal være vurderet uddannelsesparat, og ved afgangsprøven have mindst 2,0 i gennemsnit i de lovbundne prøvefag.

Er dit gennemsnit på mellem 2,0 og 3,0 skal du gennemføre en vejledningssamtale med en leder fra gymnasiet.

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, har du alligevel krav på at blive optaget, hvis du opnår mindst 6,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøvefag.

UVM - Adgang og optagelse

I folkeskolen skal du have haft afgangsprøve i dansk, matematik, fysik-kemi/biologi/geografi, engelsk og 2. fremmedsprog (kravene om biologi og geografi træder kun i kraft, hvis fagene har indgået i undervisningen på din folkeskole).

Film om adgangskrav til de gymnasiet efter 9. kl.:

Film om adgangskrav til gymnasiet efter 10. kl.:  

Optagelsesprøve

Hvis din skole i din uddannelsesplan indstiller dig til en optagelsesprøve, skal du til en prøve, inden du kan optages.

Prøven vil foregå på den gymnasie adresse hos os, hvor du søger ind.

Optagelsesprøver til htx

Gældende optagelsesbekendtgørelse BEK nr 314 af 30/03/2020  

Teknisk Gymnasium Sønderjylland følger den relevante bekendtgørelse ved henvendelser om metoder og procedurer ved individuel kompetencevurdering.

Ansøgningsskema 

Går du ikke i folkeskolen, kan du få et ansøgningsskema på EUC Syd. 

Går du i 9. eller 10. klasse foregår ansøgning via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU'erne) på din skole. Du vælger først studieretning efter 3 måneders grundforløb på gymnasiet. 

Vær opmærksom på, at vi udbyder flere forskellige studieretninger, men at den enkelte studieretning kun bliver oprettet, hvis et passende antal elever tilmelder sig.

Undervisningsministeriets PowerPoint om optagelsesproceure til gymnasierne

Øvrige ansøgere

Vurderer skolen på baggrund af dine karakterer og udtalelser fra UU, at du er egnet til gymnasiet, vil du blive optaget.

Vurderer skolen, at du ikke umiddelbart er egnet til gymnasiet, vil du blive tilbudt en optagelsesprøve med efterfølgende samtale.

__________________________

Informationsmøder afholdes årligt i alle byer i løbet af januar.

__________________________