Vi skaber

talenter

Optagelse

Hvordan du søger og hvilke krav, der er

Blanket og vejledning

Du finder tilmeldingsblanket og vejledning på www.optagelse.dk.

Du kan blive optaget på teknisk gymnasium, når du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Fristen for ansøgning er 1. marts.

Krav

Ønsker du at blive optaget på en af de gymnasiale uddannelser, skal du opfylde adgangsforudsætningerne for at have krav på optagelse.
Læs om krav og forudsætningerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:
Adgang og optagelse | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Film om adgangskrav til de gymnasiet efter 9. kl.:

Film om adgangskrav til gymnasiet efter 10. kl.:  

Optagelsesprøve

Hvis din skole i din uddannelsesplan indstiller dig til en optagelsesprøve, skal du til en prøve, inden du kan optages.

Prøven vil foregå på den gymnasie adresse hos os, hvor du søger ind.

Optagelsesprøver til htx

Gældende optagelsesbekendtgørelse BEK nr 314 af 30/03/2020  

Teknisk Gymnasium Sønderjylland følger den relevante bekendtgørelse ved henvendelser om metoder og procedurer ved individuel kompetencevurdering.

Ansøgningsskema 

Går du ikke i folkeskolen, kan du få et ansøgningsskema ved henvendelse til studievejledningen på EUC Syd

Går du i 9. eller 10. klasse foregår ansøgning via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU'erne) på din skole. Du vælger først studieretning efter 3 måneders grundforløb på gymnasiet. 

Vær opmærksom på, at vi udbyder flere forskellige studieretninger, men at den enkelte studieretning kun bliver oprettet, hvis et passende antal elever tilmelder sig.

Undervisningsministeriets PowerPoint om optagelsesprocedure til gymnasierne

Øvrige ansøgere

Vurderer skolen, på baggrund af dine karakterer og udtalelser fra UU, at du er egnet til gymnasiet, vil du blive optaget.

Vurderer skolen, at du ikke umiddelbart er egnet til gymnasiet, vil du blive tilbudt en optagelsesprøve med efterfølgende samtale.

__________________________

Informationsmøder afholdes årligt i alle byer i løbet af januar.

__________________________