Vi skaber

talenter

Optagelse

Krav og hvordan du søger om optagelse på htx

Blanket og vejledning

Du finder tilmeldingsblanket og vejledning på www.optagelse.dk.

Du kan blive optaget på teknisk gymnasium, når du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Fristen for ansøgning er 1. marts.

Krav

Du skal være vurderet uddannelsesparat, og ved afgangsprøven have mindst 2,0 i gennemsnit i de lovbundne prøvefag.

Er dit gennemsnit på mellem 2,0 og 3,0 skal du gennemføre en vejledningssamtale med en leder fra gymnasiet.

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, har du krav på optagelse, hvis du opnår mindst 6,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøvefag.

UVM - Adgang og optagelse

I folkeskolen skal du have haft afgangsprøve i dansk, matematik, fysik-kemi/biologi/geografi, engelsk og 2. fremmedsprog (kravene om biologi og geografi træder kun i kraft, hvis fagene har indgået i undervisningen på din folkeskole).

Film om adgangskrav til de gymnasiet efter 9. kl.:

Film om adgangskrav til gymnasiet efter 10. kl.:  

Optagelsesprøve

Hvis din skole i din uddannelsesplan indstiller dig til en optagelsesprøve, skal du til en prøve inden, du kan optages. Prøven vil foregå på teknisk gymnasium på den adresse, hvor du søger ind.

Vedrørende optagelse henviser vi til gældende bekendtgørelse.

Teknisk Gymnasium Sønderjylland følger den relevante bekendtgørelse ved henvendelser om metoder og procedurer ved individuel kompetencevurdering.

Ansøgningsskema 

Går du ikke i folkeskolen, kan du få et ansøgningsskema på EUC Syd. 

Går du i 9. eller 10. klasse foregår ansøgning via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU'erne) på din skole. Du vælger først studieretning efter 3 måneders grundforløb på gymnasiet. 

Vær opmærksom på, at vi udbyder flere forskellige studieretninger, men at den enkelte studieretning kun bliver oprettet, hvis et passende antal elever tilmelder sig.

 

Undervisningsministeriets PowerPoint om optagelsesproceure til gymnasierne