Vi skaber

talenter

Optagelse

Sådan søger du om optagelse på htx

Blanket og vejledning

Du finder tilmeldingsblanket og vejledning på www.optagelse.dk.

Du kan blive optaget på teknisk gymnasium, når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, og hvis det fremgår af din uddannelsesplan. 

I folkeskolen skal du have haft afgangsprøve i dansk, matematik, fysik-kemi/biologi/geografi, engelsk og 2. fremmedsprog (kravene om biologi og geografi træder kun i kraft, hvis fagene har indgået i undervisningen på din folkeskole).

Optagelsesprøve

Hvis din skole i din uddannelsesplan indstiller dig til en optagelsesprøve, skal du til en prøve inden, du kan optages. Prøven vil foregå på teknisk gymnasium på den adresse, hvor du søger ind.

Vedrørende optagelse henviser vi til gældende bekendtgørelse.

Teknisk Gymnasium Sønderjylland følger den relevante bekendtgørelse ved henvendelser om metoder og procedurer ved individuel kompetencevurdering. 

Ansøgningsskema 

Går du ikke i folkeskolen, kan du få et ansøgningsskema på EUC Syd. 

Går du i 9. eller 10. klasse foregår ansøgning via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU'erne) på din skole. Du vælger først studieretning efter de 3 måneders grundforløb. 

Vær opmærksom på, at vi udbyder flere forskellige studieretninger, men at den enkelte studieretning kun bliver oprettet, hvis et passende antal elever tilmelder sig.