Vi skaber

talenter

Vi er glade for, at du har valgt os som uddannelsessted og ønsker dig en god tid her på skolen. Nedenfor har vi samlet en række praktiske og nyttige oplysninger, der forhåbentlig kan hjælpe med til at give dig en god start på din uddannelse.

Rygepolitik for kursister/elever som pdf

Alkohol må ikke nydes på skolens område. Du må ikke møde beruset.
I særlige tilfælde kan der gives dispensation i forbindelse med fester og klubaktiviteter.

Alkoholkodeks for ungdomsuddannelser i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa:

I de fire kommuner EUC Syd har afdelinger i, er kommunernes ungdomsuddannelser gået sammen om at lave fælles rammer for indtagelse af alkohol. Et Alkoholkodeks skal sikre, at aktiviteter, der alle har fagligt, dannende og sociale aspekter, skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab. Alkohol må derfor ikke være dominerende.

Alkoholkodeks Haderslev   Alkoholkodeks Sønderborg   Alkoholkodeks Aabenraa  Alkoholkodeks Tønder (under udarbejdelse) 

Studiehåndbog for htx

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å