Vi skaber arbejdsglæde

Tilfredshedsmålinger

Kursister og virksomheders tilfredshed

Målingerne giver et fingerpeg om, hvordan brugerne (deltagere og virksomheder) synes, det står til på de uddannelser og uddannelsesområder, der måles på.
Vær opmærksom på, at tilfredshedsmålinger ikke i sig selv giver et fyldelstgørende vurderingsgrundlag for kvaliteten på EVE. Der måles udelukkende på brugernes tilfredshed med uddannelserne, og ikke om målene med uddannelserne faktisk er blevet nået, eller om uddannelserne konkret har ført til at arbejdsløse deltagere har fået job eller - for deltagere i arbejde - om EVE-kurset på anden måde er blevet brugt og omsat i arbejdssituationer bagefter. 

Baggrund og formål med evalueringerne

Tilfredshedsmålingerne er baseret på baggrundsspørgsmål og 9 såkaldte ”systemfælles spørgsmål” stillet til deltagere og virksomheder. De systemfælles spørgsmål er spørgsmål vedrørende tilfredsheden med forskellige forhold ved den uddannelse deltageren har gået på, eller virksomheden har haft en medarbejder på. De konkrete spørgeskemaer og spørgsmål kan du finde under pkt. 6 på linket her, om de systemfælles spørgsmål.

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er:

  • at kunne forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling
  • at sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.
  • at tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i EVE

Du kan læse mere om målinger og resultater på www.amukvalitet.dk: Følg dette link for at komme direkte til indgangen for målingsresultaterne.

Via oversigterne nedenfor kan kursister, virksomheder og andre få en overordnet ide om, hvordan det går på de enkelte uddannelser og uddannelsesområder for EUC Syd.De baserer sig på svar fra 35 deltagere eller derover. For virksomheder er grænsen 5 besvarelser. (I tilfælde hvor der er færre end hhv. 35 og 5 besvarelser, vil der være et U, som står for utilstrækkeligt datagrundlag). 

Kursisttilfredshed

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål.

Skolens gennemsnit fordelt på de enkelte uddannelsesområder.

Virksomhedstilfredshed

Se seneste virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) her Vælg bogstav V