Vi skaber arbejdsglæde

Tilfredshedsmålinger

Som led i arbejdet med kvaliteten af Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) inddrages brugernes vurdering. Det betyder, at alle der deltager i AMU bliver bedt om at vurdere deres uddannelse.

Det er obligatorisk at bruge Viskvalitet.dk som led i at måle og udvikle kvaliteten.

Viskvalitet er Børne- og undervisningsministeriets og efteruddannelsesudvalgenes elektroniske redskab til at få indblik i, hvordan det går med kvaliteten af AMU.

Formålet med det fælles kvalitetssystem for AMU er:

  • At kunne forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling
  • At sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.
  • At tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i EVE.

Du kan læse mere om Undervisningsministeriets fælles redskab til evaluering af Arbejdsmarkedsuddannelser her.

Nøgletal som der er fokus på:

  • Svarprocent er over 80 %
  • Kursusudbytte er over 7,1 %
  • Lærernes præstation er over 8.1 %
  • Undervisningens form og indhold er over 7,6 %

EUC Syds evalueringsresultater ser ud som følgende:

 

2020

2021

2022

2023

1. kvartal

Svarprocent

64 %

68 %

81 %

 

Kursusudbytte

7,6

7,5

7,7

 

Lærernes præstation

8,5

8,4

8,4

 

Undervisningens form og indhold

8,3

8,1

8,3

 

Uvægtet gennemsnit på tværs

8,0

7,9

8,0

 

Ønskes mere detaljerede resultater, kan du læse:

Deltagernes evaluering fordelt på spørgsmål - 2022

Deltagernes evaluering fordelt på mål - 2022