Vi skaber arbejdsglæde

Tilfredshedsmålinger

Som led i arbejdet med kvaliteten af Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) inddrages brugernes vurdering. Det betyder, at alle der deltager i AMU bliver bedt om at vurdere deres uddannelse.

Det er obligatorisk at bruge Viskvalitet.dk som led i at måle og udvikle kvaliteten.

Viskvalitet er Børne- og undervisningsministeriets og efteruddannelsesudvalgenes elektroniske redskab til at få indblik i, hvordan det går med kvaliteten af AMU.

Formålet med det fælles kvalitetssystem for AMU er:

  • At kunne forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling
  • At sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.
  • At tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i EVE.

Du kan læse mere om Undervisningsministeriets fælles redskab til evaluering af Arbejdsmarkedsuddannelser her.

Nøgletal som der er fokus på:

  • Svarprocent er over 80 %
  • Kursusudbytte er over 7,1 %
  • Lærernes præstation er over 8.1 %
  • Undervisningens form og indhold er over 7,6 %

EUC Syds evalueringsresultater ser ud som følgende:

 

2020

2021

2022

2023

1. kvartal

Svarprocent

64 %

68 %

81 %

 86 %

Kursusudbytte

7,6

7,5

7,7

 7,5

Lærernes præstation

8,5

8,4

8,4

 8,2

Undervisningens form og indhold

8,3

8,1

8,3

 7,8

Uvægtet gennemsnit på tværs

8,0

7,9

8,0

 

Ønskes mere detaljerede resultater, kan du læse:

Deltagernes evaluering fordelt på spørgsmål - 2022

Deltagernes evaluering fordelt på mål - 2022