Vi skaber talenter

Har du forladt folkeskolen for mindre end 2 år siden?

Du skal begynde på grundforløb 1, når du kommer fra 9. klasse, 10. klasse, FGU eller fx flytter fra gymnasiet til en erhvervsuddannelse, og på den måde starter din erhvervsuddannelse senest i august 2 år efter, at du er gået ud af skolen.

Grundforløb 1, GF1, grf. 1
- bliver også kaldt en fagretning

GF1 varer 20 uger (½ skoleår) og kaldes også at gå på en fagretning. Du kan vælge mellem otte fagretninger, uanset hvilken du vælger, får du i sidste ende de samme kompetencer.

Der er optagelse til GF1 i august, hvor vi udbyder alle fagretninger.

Undervisningen
På GF1 er du på hold med jævnaldrende, I arbejder med praktiske projekter i teams og klassefællesskabet er vægtet højt. De fag du har, er bestemt af den fagretning, du har valgt. Undervisningen giver grundlæggende viden inden for alle de uddannelser, som fagretningen retter sig mod. Du vælger først endelig uddannelse på GF2.

Grundforløbets 2. del, GF2
Når du har gennemført GF1, går du i gang med GF 2. Det varer også 20 uger (½ skoleår). Dette forløb er målrettet den uddannelse, du vælger. Du afslutter grundforløbet med en prøve og starter herefter på hovedforløbet.

Der er optagelse til GF2 to gange om året, Nogle uddannelser udbyder vi kun en gang om året.

Adgangskriterier

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen.
  • Du skal have mindst 02 i både dansk og matematik. 
  • Du skal være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.
  • Du skal have en studievalgsportefolio.

16-siders brochure om fagretningerne »

Fagretninger - GF1:

Byggeri

Byggeri & strøm

Mad

Mad & service

Mekanik og logistik

Teknologi, byggeri & industri

EUX