Vi skaber resultater

Samarbejdspartnere

EUC Syd har et stort netværk af samarbejdspartnere og projektpartnere. Vi er erhvervslivets professionelle samarbejdspartner, og i et tæt samarbejde mellem os og områdets dynamiske erhvervsliv, uddanner vi sammen morgendagens efterspurgte arbejdskraft.

IT-Center Syd

IT-Center Syd er driftscenter for et administrativt servicefællesskab bestående af flere statsligt selvejende undervisningsinstitutioner - fordelt på 12 matrikler rundt om i syd Danmark. Fællesskabets øverste styrende organ er Styrregruppen, som består af en repræsentant fra hver af de deltagende partnere. Værtsinstitution for servicefællesskabet er EUC Syd. 

Læs mere på IT-Center Syds egen hjemmeside

ZERObyg

ZERObyg er et projektsamarbejde mellem forskellige uddannelsesinstitutioner, forskningsenheder og private virksomheder. Projektet er finansieret af Den Europæiske Union og Syddansk Vækstforum. Målet er at opkvalificere håndværkere inden for energiområdet.

Se kursusudbud inden for energioptimering

SE og EUC Syd er indgået i et klimapartnerskab, der blandt andet indebærer udveksling af viden og gensidig uddannelse. EUC Syd bliver desuden 100 pct. CO2-neutral ved at bruge grøn strøm fra SE’s vindmøller.

VUC Syd

Vi har partnerskabsaftale med VUC Syd, for at gøre det nemmere at komme videre med en erhvervsuddannelse. VUC Syd hjælper med afklaring og med, at du kan leve op til karakterkravene.

Læs mere på VUC Syds egen hjemmeside.

UNESCO Verdensmålsskole

At være medlem af UNESCO ASP netværket betyder, at vi leverer arbejdet inden for emnet ”bæredygtighed”, der er i UNESCOs krav. Man skal optages for at blive UNESCO-ASP skole.

Medlemskabet er ikke mindst en anerkendelse af de indsatser, vi yder omkring bæredygtighed, og samtidig en opmuntring til at fortsætte som ”frontrunner” – for ikke bare kan nu alle vores ungdomsuddannelser på tværs af de fire byer og 5 adresser få gavn af UNESCO-materialer og –støtte; EUC Syd er også den allerførste erhvervsskole i Danmark, som er kåret med titel som UNESCO-skole.

UNESCO-ASP netværk
Over hele verden fra 180 lande er 10.000 skoler og uddannelsesinstitutioner med i UNESCOs internationale skolenetværk og 35 af dem er danske. De overordnede mål med netværket/partnerskabet er at udvikle kvalitetsuddannelse og fremme af fred, og skolerne forpligter sig til at arbejde med verdensmålene i sær med fokus på globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling.