Vi skaber resultater

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Specialpædagogisk støtte også kaldet SPS er en statslig støtteordning, der hjælper elever med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse på lige fod med andre. Støttens formål er at kompensere for de udfordringer, din funktionsnedsættelse giver i forhold til din uddannelse.

Med SPS får du den rette hjælp og støtte under din uddannelse. Du kan få støtte hvis du f.eks.:

  • er ord- eller talblind
  • er høre- eller synshæmmet
  • har fysiske vanskeligheder
  • har psykiske vanskeligheder

 

Støtten tildeles på baggrund af en faglig vurdering af dine behov og alt efter, hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse du går på, er støtteformen forskellig. Støtten kan være:

  • it-hjælpemidler
  • støttetimer
  • personlig assistance eller sekretærhjælp
  • ekstra tid til eksamen
  • møbler udformet til dig

 

Læs mere om hvilke støttemuligheder og hjælpemidler der er:
SPS på ungdomsuddannelser - SPS (spsu.dk)

Du kan søge om SPS lige så snart du, er optaget på en uddannelse. Da der kan være op til 6 ugers behandlingstid, er det en god idé at søge om støtte i god tid. Du skal kunne dokumentere din funktionsnedsættelse med f.eks. en beskrivelse fra lægen eller en udskrift fra din journal.

For at søge om SPS skal du kontakte en af vores SPS-vejledere.

Sønderborg EUD + EUX + HTX + AMU
Dorthe Carstensen Faglærer
Email: dca@eucsyd.dk Telefon: +4574124479 Afdeling: Grundfagslærer Mobil: +4551315418
Tina Carin Jensen
Email: tije@eucsyd.dk Afdeling: Teknisk Gymnasium Sønderjylland Sønderborg
Lundsbjerg og Stegholt
Sarah Fredslund Iversen Faglærer
Email: sfi@eucsyd.dk Telefon: +4574124380 Afdeling: Grundfagslærer Mobil: +4551314796
Eva Skau Petersen Faglærer
Email: espe@eucsyd.dk Telefon: +4574124489 Afdeling: Grundfagslærer Mobil: +4551315569
Haderslev
Anja Flyvholm SPS-ansvarlig og Faglærer
Email: afl@eucsyd.dk Afdeling: Grundfagslærer Mobil: 51557125
Tønder
Sarah Fredslund Iversen Faglærer
Email: sfi@eucsyd.dk Telefon: +4574124380 Afdeling: Grundfagslærer Mobil: +4551314796