Vi skaber resultater

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Specialpædagogisk støtte også kaldet SPS er en statslig støtteordning, der hjælper elever med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse på lige fod med andre. Støttens formål er at kompensere for de udfordringer, din funktionsnedsættelse giver i forhold til din uddannelse.

Med SPS får du den rette hjælp og støtte under din uddannelse. Du kan få støtte hvis du f.eks.:

  • er ord- eller talblind
  • er høre- eller synshæmmet
  • har fysiske vanskeligheder
  • har psykiske vanskeligheder

 

Støtten tildeles på baggrund af en faglig vurdering af dine behov og alt efter, hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse du går på, er støtteformen forskellig. Støtten kan være:

  • it-hjælpemidler
  • støttetimer
  • personlig assistance eller sekretærhjælp
  • ekstra tid til eksamen
  • møbler udformet til dig

 

Læs mere om hvilke støttemuligheder og hjælpemidler der er:
SPS på ungdomsuddannelser - SPS (spsu.dk)

Du kan søge om SPS lige så snart du, er optaget på en uddannelse. Da der kan være op til 6 ugers behandlingstid, er det en god idé at søge om støtte i god tid. Du skal kunne dokumentere din funktionsnedsættelse med f.eks. en beskrivelse fra lægen eller en udskrift fra din journal.

For at søge om SPS skal du kontakte en af vores SPS-vejledere.

Billede
Billede
Billede
Billede
Billede