Vi skaber

talenter

Fag på htx

En htx består af fag på tre niveauer, A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Du skal have mindst tre fag på A-niveau, og der vil være krav til, hvordan du kan sammensætte dine fag.

Nogle fag vælger du selv, men størstedelen af fagene er obligatoriske. Noget af undervisningen på htx foregår i værksteder og i laboratorier, hvor du i praksis afprøver de teorier, du lærer. Du kommer både til at arbejde selvstændigt og til at løse opgaver sammen med andre.

Obligatoriske fag

Du skal have følgende obligatoriske fag på htx uanset, hvilken studieretning du vælger:

 • Biologi på C-niveau
 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Kommunikation/it eller informatik på C-niveau
 • Matematik på B-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Teknikfag på A-niveau
 • Teknologi på B-niveau

Mål og indhold for fagene fremgår af Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside: 
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner

Du kan læse mere om både de obligatoriske og valgfrie fag herunder: