Vi skaber talenter

Godskrivning – Merit

Til eleverne: Hvad er merit?

Har du bestået prøver ud over grundskolens 9. klasses afgangseksamen, kan kvalifikationer, der er relevante for den valgte uddannelse give merit. Det kaldes ”at få merit”, når det drejer sig om fag, du tidligere har været til eksamen i. Har du for eksempel været til eksamen i engelsk i 10. klasse eller på handelsskolen, kan det eventuelt give merit for engelsk i din nye uddannelse.

En del af grundfagene i den uddannelse, du har valgt, kan være relateret til faglige fag. Det vil sige, at indholdet relaterer direkte til din faglige uddannelse. For eksempel vil matematik for tømrere være relateret til tømrerfaget.

Når skolen vurderer din ansøgning om merit, sammenholder vi fagene i din nye uddannelse med de fag, du tidligere har bestået. Det er enten din kontaktlærer eller en faglærer i faget, der behandler din ansøgning og eventuelt bevilger merit.

Søger du merit, skal du vedlægge dokumentation på dine kvalifikationer i form af kopi af eksamensbeviser.

Hvis du er berettiget til at få merit i et fag, har du følgende valgmuligheder:

  • skal skolen tilbyde dig undervisning på et højere niveau. Du følger undervisningen og går til eksamen, hvis det er et fag, der afsluttes med eksamen
  • kan skolen kræve, at du deltager i undervisning i faget i et omfang, som er nødvendigt for at nå målene i den valgte uddannelse. Her tænkes helhedsundervisningen som argumentet for at deltage. Du fritages for eksamen
  • eller du følger anden relevant undervisning i stedet. Her arbejdes der med digitaliseret undervisningsforløb via platformen, Ilean.


Grundfagene indgår i uddannelserne på forskellige niveauer. Her er en forklaring:

Niveau F svarer til et niveau mellem 9. og 10. klasses niveau.
Niveau E er 10. klasses niveau. Det er vigtigt, at du har aflagt 10. klasses prøven. Du kan ikke få merit, hvis du i 10. klasse er gået op til 9. klasses eksamen.
Niveau D er niveauet mellem 10. klasse og 1. år på et gymnasium.
Niveau C svarer til laveste niveau på gymnasiet. Dette niveau kan vælges i samråd med din faglærer, når du starter.

Hvad er godskrivning?

Det kaldes godskrivning, hvis du har kompetencer, der er opnået på anden vis end i et skoleforløb.
For eksempel kompetencer, du har opnået i et arbejde, under ophold i udlandet eller andet af længere varighed. Har du for eksempel arbejdet som ufaglært gennem en længere periode, kan det måske blive godskrevet i uddannelsen. Får du godskrevet dele af uddannelsen, kan det eventuelt betyde afkortet uddannelsestid.

Søger du godskrivning, skal du vedlægge dokumentation på din arbejdserfaring eller andet. Du er velkommen til at vedlægge dit CV. Du skal forvente, at din ansøgning bliver fulgt op af en kompetenceafklaringssamtale på skolen med en faglærer/ kontaktlærer. Når skolen har modtaget din ansøgning, vil du blive indkaldt til denne samtale.
Er ud over 25 år skal du have en RKV (real kompetence vurdering) på skolen før du kan begynde på din uddannelse.