Fag 14863 Modul 2.2 Styring og regulering af automatiske anlæg

Forudsætninger:

Modul 1.2: Automatiske anlæg på maskiner
Modul 1.3: Automatiske anlæg i bygninger

Faglig undervisningsmål: 

 1. Eleven kan selvstændigt designe, programmere, indkøre og montere styringer og reguleringer indeholdende elektromekaniske, elektroniske og programmerbart udstyr (PLC).
 2. Eleven kan opbygge et pneumatisk anlæg samt foretage fejlfinding, reparation og vedligeholdelse. Eleven kan redegøre for komponenter til hydraulikstyringer og hydraulikpumper.
 3. Eleven kan vælge og foretage vedligeholdelse af hydrauliktanke og -væsker.
 4. Eleven kan anvende relevant dokumentation.
 5. Eleven kan foretage fejlfinding, service og vedligehold på styringer og reguleringer af
  automatiske anlæg.
 6. Eleven kan redegøre for og udvælge korrekte styre- føleorganer, transmittere og konvertere samt udføre indkøring og justering af disse.
 7. Eleven kan anvende visionssystemer med optisk udstyr til kvalitetssikring af processer.
 8. Eleven kan foretage montering og programmering af operatørpaneler og grafiske brugerflader.
 9. Eleven kan opbygge, optimere og indkøre en reguleringssløjfe ved anvendelse af en PIDregulator.
 10. Eleven kan redegøre for og opbygge sikkerhedssystemer på automatiske anlæg, herunder nødstop og safe-plc m.m.
 11. Eleven har kendskab til og kan anvende step- og servomotorer samt programmerbare motorstyringer.
 12. Eleven kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 13. Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning.
 14. Eleven kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 15. Eleven kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til
  valgmodulet.

Elevbeskrivelse:

Faglig indhold:

Elevarbejdstid:

Skoletiden er typisk fra 8.10 til 15.10 mandag til torsdag, fredag er fra 8.10 til 11.50. 

Foruden skoletiden, må der forventes hjemmearbejde i et omfang, så arbejdsugen svarer til samlet 37 timer elevarbejdstid.

Lektioner: 

128 lektioner. 

Evaluering og bedømmelse:

Standpunktskarakter.

Se Evaluering og bedømmelse af modul i den indledende beskrivelse af moduler.

Udstyr/materialer:

Et teori/praktik lokale til 18 elever med udstyr til det pågældende modul.

Praktisk mål efter modul 2.2 Styring og regulering af automatiske anlæg.

 • Eleven kan foretage projektering, programmering, indkøring og montering af styringer og reguleringer samt grafiske brugerflader.
 • Eleven kan vejlede brugeren om anlæggets brug og vedligehold.
 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold
  til modulet.
 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet.