Vi skaber

resultater

Teknikfag A, Byggeri og Energi

I teknikfag A – byggeri og energi lærer du om, hvordan teknologisk viden bruges i fremstilling og udvikling af produkter. Du får teoretisk og praktisk erfaring med fx konstruktion, installationer og materialer og forudsætninger for at kunne forholde dig analytisk og innovativt til tekniske løsninger.

Faget giver dig et indblik i, hvordan man arbejder professionelt med byggeri inden for uddannelser som arkitekt, konstruktør eller ingeniør. Du kommer til at beskæftige dig med emner som stilarter fra forskellige tidsperioder, tekniske installationer, varmetab- og energiberegninger, byggeplanlægning. Du vil lære at udfærdige et byggeprojekt, som lever op til kravene i det danske bygningsreglement, lave CAD-tegninger og udføre dele af et byggeri i praksis. Det skriftligt arbejde i faget afspejler de professionelle krav til dokumentation af byggesager. Som en del af faget kommer du også på enkel- og flerdagsekskursioner, hvor vi bl.a. besøger byggeelementfabrikker og byggepladser.

Faget spiller naturligt sammen med mange af dine øvrige fag og du kommer bl.a. til at bruge matematik og fysik i forbindelse med varmetabsberegninger og statik, design under udvikling af forskellige boligudformninger, samt teknologi og kommunikation i forbindelse med rapportskrivning og eksamensprojekt.