Vi skaber

resultater

Programmering C

Programmeringskundskaber er af afgørende betydning i den moderne verden. Lige fra håndtering af data over konstruktion af forskellige former for styringssystemer til konkrete programmer, man bruger i hverdagen.

I valgfaget programmering på C-niveau lærer du om alle sider af programmering, fra brugen af programmeringssprog til konkret udvikling af et program. Programmering handler om de metoder og teknikker, man bruger til at få programmerbare enheder til at udføre planlagte handlinger. I faget får du en indføring i den teoretisk såvel som den praktiske del af programmering. Du kommer blandt andet til at arbejde med programmering af enkle it-komponenter og får indblik i mere komplekse teknologiske systemer.

Du præsenteres for et programmeringssprog og udvikler din forståelse af sproget ved at eksperimentere med varianter af enkle programmer. Du lærer også om, hvordan programmering kan være med til at skabe ny viden og løse problemer til hjælp for mennesker, organisationer og samfund fx ved at behandle data og informationer ved hjælp af programmering.