Vi skaber resultater

Jeg vil gerne have en elev

Vil du have en lærling?

At ansætte en lærling er en unik mulighed for at uddanne præcis de faglærte medarbejdere, din virksomhed skal bruge i fremtiden. Inden for en årrække vil der opstå mangel på faglært arbejdskraft i flere erhverv end nu, og derfor vil konkurrencen om de attraktive medarbejdere øges.

Når du ansætter en lærling, kommer du et skridt foran i konkurrencen om nye, dygtige medarbejdere med de rette kvalifikationer og kompetencer.

Vores dygtige uddannelsesrådgivere sidder klar til at hjælpe din virksomhed gennem alle aspekter af processen – fra godkendelse som praktiksted og afklaring af løn- og ansættelsesforhold til at finde den helt rigtige lærling til netop din virksomhed. 

 

2018 Ny ordning belønner praktikvirksomheder. Læs mere om AUB-praktikordningen 

Tilskud i praktiktiden - Ansæt en lærling!

Den rigtige lærling bidrager med opdateret viden, frisk inspiration, gå-på-mod og nye relationer.

Hvis du har en elev, der tidligere har mistet sin praktikplads uden selv at være skyld i det, kan du få løntilskud, når eleven er i praktik. Det kan for eksempel være, hvis den tidligere arbejdsgiver er gået konkurs.

Se her for de aktuelle satser på AUB's hjemmeside

Det er muligt at få et særligt tilskud, hvis du ansættter en elev, der uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale. Tilskuddets størrelse udgør 60 % af den aktuelle lønrefussionssats fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag).

Læs mere om, hvorfor det giver mening for dig at ansætte en lærling.

Processerne med at få en lærling og reglerne varierer fra erhvervsuddannelse til erhvervsuddannelse. For at gøre det lettere for virksomheder at overskue processerne og få indblik i fordelene ved at tage en lærling, lancerer Undervisningsministeriet her nye informationsmaterialer.

 

Lærekontrakten, uddannelsesaftalen

En uddannelsesaftale er en kontrakt mellem en elev og en arbejdsgiver

  • Som arbejdsgiver forpligter du dig til at lære din elev op i henhold til bekendtgørelsen for uddannelsen. Dette betyder også, at eleven skal deltage på skoleophold.
  • Din elev forpligter sig til at arbejde med uddannelsesrettedearbejdsopgaver i din virksomhed til en elevløn, der normalt er lavere end lønnen for en ufaglært.Derfor gælder der særlige forhold.

Hent folder om Uddannelsesaftaler

Prøvetid

  • De første 3 måneder i virksomheden er prøvetid. Eventuelle skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.
  • I prøvetiden kan begge parter med øjeblikkelig virkning og uden angivelse af grund ophæve aftalen.
  • Efter prøvetiden er aftalen uopsigelig. Den kan dog ophæves, hvis begge parter er enige om det, eller hvis den ene part væsentligt misligholder aftalen.

Ferie

Der er forskel på elever, der er ansat før og efter den 1. juli i et ferieår:

  • For erhvervsuddannelseselever indeholder ferieloven en særregel i § 9 om, at elever har ret til ferie med løn i 1. og 2. hele ferieår. Det betyder, at eleverne har ret til løn under ferie, uanset om de har optjent feriepenge. Det er dog en betingelse for ferie med løn i 1. ferieår, at eleven er ansat inden 1. juli.
  • Uanset, om du er arbejdsgiver inden for et område, hvor lønnen er fastsat ved kollektiv overenskomst eller ej, skal din elev have den løn, som er fastsat i overenskomsten.