Vi skaber resultater

Jeg vil gerne have en lærling

Kontakt os, hvis I som virksomhed har brug for information om refusion ved at tage lærlinge, og hvordan refusionen kommer jeres virksomhed til gavn

Løntilskud gælder praktikperioderne, da en virksomhed modtager lønrefusion under skoleperioder.

Om at ansætte en lærling

At ansætte en lærling er en unik mulighed for at uddanne præcis de faglærte medarbejdere, din virksomhed skal bruge i fremtiden. Allerede nu er der mangel på faglært arbejdskraft indenfor mange erhverv, og og inden for en årrække vil manglen mærkes indenfor endnu flere, og konkurrencen om de attraktive medarbejdere øges.

Når du ansætter en lærling, kommer du et skridt foran i konkurrencen om nye, dygtige medarbejdere med de rette kvalifikationer og kompetencer.

Rådgivning

Vores dygtige uddannelsesrådgivere sidder klar til at hjælpe din virksomhed gennem alle aspekter af processen – fra godkendelse som praktiksted, afklaring af løn- og ansættelsesforhold til at finde den helt rigtige lærling til netop din virksomhed. Den rigtige lærling bidrager med opdateret viden, frisk inspiration, gå-på-mod og nye relationer.

Tilskud i praktiktiden

2018 Ny ordning belønner praktikvirksomheder.  Læs her mere om AUB-praktikordningen (Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag).

Det er muligt at få et særligt tilskud, når du ansætter en elev, der uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale. Tilskuddets størrelse udgør 60 % af den aktuelle lønrefussionssats fra AUB.

Se her for de aktuelle satser på AUB's

Yderligere materiale om at tage en lærling

 'Håndbog til erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende arbejde'.  Fra Undervisningsministerie (UVM), bl.a. om hvorfor det giver mening at ansætte en lærling.

Processerne og reglerne for at få en lærling varierer fra den ene erhvervsuddannelse til den anden. For at gøre det lettere for virksomheder at overskue og få indblik i fordelene ved at tage en lærling, har UVM lanceret disse informationsmaterialer

EU-projektet - 'EUX en del af svaret'
Projektet er et samarbejde mellem hovedparten af erhvervsuddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark og brancheorganisationer.

Linket henviser til den side, der er oprettet med små film og udtalelser fra bl.a. arbejdsgivere omkring fordelene ved at tage eux-elever i praktik.

Eux er uddannelse der både giver faguddannelse og svendebrev og samtidig er på gymnasialt niveau, hvorfor eleverne også opnår hvad der svarer til studentereksamen og dermed har muligheden for videreuddannelse på lige fod med andre studenter.

Lærekontrakten, uddannelsesaftalen

En uddannelsesaftale er en kontrakt mellem en elev og en arbejdsgiver

  • Som arbejdsgiver forpligter du dig til at lære din elev op i henhold til bekendtgørelsen for uddannelsen. Dette betyder også, at eleven skal deltage på skoleophold.
  • Din elev forpligter sig til at arbejde med uddannelsesrettedearbejdsopgaver i din virksomhed til en elevløn, der normalt er lavere end lønnen for en ufaglært.Derfor gælder der særlige forhold.

Hent folder om Uddannelsesaftaler

Prøvetid

  • De første 3 måneder i virksomheden er prøvetid. Eventuelle skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.
  • I prøvetiden kan begge parter med øjeblikkelig virkning og uden angivelse af grund ophæve aftalen.
  • Efter prøvetiden er aftalen uopsigelig. Den kan dog ophæves, hvis begge parter er enige om det, eller hvis den ene part væsentligt misligholder aftalen.

Ferie

Der er forskel på elever, der er ansat før og efter den 1. juli i et ferieår:

  • For erhvervsuddannelseselever indeholder ferieloven en særregel i § 9 om, at elever har ret til ferie med løn i 1. og 2. hele ferieår. Det betyder, at eleverne har ret til løn under ferie, uanset om de har optjent feriepenge. Det er dog en betingelse for ferie med løn i 1. ferieår, at eleven er ansat inden 1. juli.
  • Uanset, om du er arbejdsgiver inden for et område, hvor lønnen er fastsat ved kollektiv overenskomst eller ej, skal din elev have den løn, som er fastsat i overenskomsten.