Vi skaber resultater

Under 25

Du er under 25 år, men har forladt folkeskolen for mere end 13 måneder siden.

Du springer grundforløbets 1. del over og begynder direkte på grundforløbets 2. del.

Grundforløbets 2. del varer 20 uger (½ skoleår). Du afslutter grundforløbet med en prøve og fortsætter herefter på hovedforløbet.

Adgangskriterier

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen.
  • Du skal have mindst 02 i både dansk og matematik i 9. eller 10. klasses afgangsprøve eller ved tilsvarende prøve.

Undervisning

Undervisningen giver faglige kompetencer rettet mod det hovedforløb af den uddannelse, du vælger. Vi arbejder med praktiske projekter i teams og vægter klassefællesskabet højt i hele uddannelsen.

 

 

Se oversigten over alle vores erhvervsuddannelser