Vi skaber

talenter

Filosofi C

Valgfaget filosofi på C-niveau beskæftiger sig med filosofiske problemer og filosofisk argumentation. Filosofi behandler spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber.

Det er filosofiens væsen, på tværs af de faglige og videnskabelige grænser, at stille stadig dybere spørgsmål og at reflektere kritisk over mulige svar og argumenter. Faget anlægger såvel et systematisk som et idéhistorisk og et aktualiserende perspektiv på sine problemstillinger. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som: Erkendelsesteori, human-, samfunds- og naturvidenskabernes videnskabsteori, naturvidenskabernes filosofi, metafysik, etik, samfundsfilosofi, livsfilosofi samt argumentationsteori og logik.

Du vil tilegne dig viden om, kundskaber om og kompetencer til at genkende, behandle og diskutere filosofiske problemstillinger og teorier, der har været og er konstituerende for menneskers kulturer. Filosofifaget præsenterer bærende forestillinger og centrale metoder i de grundlæggende menneskelige og videnskabelige tilgange til verden. Faget fremmer således forståelsen af, hvorledes filosofiske menneske- og virkelighedsopfattelser er involveret i humanistiske og samfunds- og naturvidenskabelige fag, og understøtter derfor udvikling af din studiekompetence. Du lærer at analysere og forholde sig til forskellige former for viden og værdier i det globale videnssamfund og herigennem skærpes din evne til selvstændig kritisk argumentation som et tænkende, oplyst og myndigt menneske. Faget medvirker således til udviklingen af demokratisk medborgerskab og almendannelse.