Vi skaber resultater

Elevrådet

Kunne du tænke dig at være med i elevrådet

Som elev kan du præge din hverdag. Det kan du gøre på mange måder, og én af dem er at engagere dig i elevrådet. Her har du mulighed for at forbedre, ændre og komme med nye forslag til alt, hvad der vedrører din hverdag på skolen - både små og store ting. 

Vi tænker sådan, at I elever er vores kunder. Derfor er det meget vigtigt, at I er tilfredse med produktet - som her er jeres uddannelser! 

EUC Syd har skoler i fire forskellige byer og i nogle af byerne har vi flere adresser. Derfor er elevrådet opbygget sådan, at der er et elevråd i hver by, og elevrådene i de enkelte byer arbejder sammen. 

Du kan læse elevrådets vedtægter her.

Find din kontaktperson i elevrådet

Arrangementer 

Elevrådene fra de enkelte byer samles to gange om året for at arbejde på fælles projekter og udveksle erfaringer. Arrangementerne er fordelt ligeligt i efteråret og i foråret for at tilgodese både htx- og EUD-elever.

Skoleårets første arrangement er en endagskonference. Her lærer elevrødderne hinanden at kende, lærer om dét at sidde i elevrådet og diskuterer, hvilke emner der skal arbejdes med i den kommende periode. Det andet arrangement er et todages-seminar med overnatning og fællesspisning. Her arbejder elevrødderne videre med de emner, de valgte på konferencedagen, de udarbejder forslag, tiltag, budgetter m.m. 

Elevrødderne fremlægger på andendagen de gennemarbejdede forslag for skolens ledelse, for på den måde sikrer vi, at kommunikationen er så effektiv og direkte som muligt.

Kontakt din by-koordinator:  

Udvalg 

Som elev på EUC Syd har du altid mulighed for at få dine meninger hørt via elevrepræsentanterne, der er valgt ind i skolens bestyrelse, i hovedsamarbejdsudvalget (HSU) samt de lokale by samarbejdsudvalg (LSU'er). Alle steder deltager elevernes repræsentanter på lige fod med de øvrige medlemmer. 

NICE IS THE NEW COOL - Antimobbestrategi

Der er på skolen udformet en antimobbestrategi, der skal stoppe og beskytte vores elever mod mobning. Vi skal ikke acceptere nogen former for mobning, hverken fra elever eller fra medarbejdere/undervisere.

Se hele strategien her.

EEO - Erhvervsskolernes ElevOrganisation

Der er optaget nogle film med elever, der fortæller om arbejdet i et elevråd, og nr. 1 er lavet med elever fra EUC Syd.

Der er i alt 5 film, som kan ses på eeo.dk/elevraadserfaringer/

Koordinatorer 

Skolen bruger mange resurser på at hjælpe og styrke elevrådsarbejdet. Fx har alle elevråd tilknyttet en koordinator, som er en lærer, de enkelte elevråd kan trække på løbende igennem perioden.

Koordinatorerne kan fx

  • udarbejde dagsordener sammen med elevrådsformanden
  • deltage i elevrådsmøderne
  • skrive referater
  • være sparringspartner for elevrådet, når det har emner, der skal bringes videre. 

Årshjul 2024/25 for elevrådet.

 

Haderslev
Trine Betzer Steger Gymnasielærer
Email: tbs@eucsyd.dk Telefon: +4574124526 Afdeling: Teknisk Gymnasium Sønderjylland Haderslev Mobil: +4551314871
Sønderborg
Karen Møller Thomsen Gymnasielærer
Email: kmt@eucsyd.dk Telefon: +4574124427 Afdeling: Teknisk Gymnasium Sønderjylland Sønderborg
Maiken Pabst Faglærer
Email: map@eucsyd.dk Telefon: +4574124663 Afdeling: Gastronom Mobil: +4551314838
Aabenraa, Lundsbjerg
Arne Høpfner Tranberg Faglærer
Email: at@eucsyd.dk Telefon: +4574124261 Afdeling: Transport Mobil: +4551314894
Aabenraa, Stegholt
Nina Gaul
Email: ng@eucsyd.dk Telefon: +4574124450 Afdeling: Grundfagslærer Mobil: +4551314726
Tønder
Poul Priess Jensen Studievejleder
Email: ppj@eucsyd.dk Telefon: +4574124605 Afdeling: Studievejledning Mobil: +4551314846