2.9 Avanceret fejlfinding, elektrisk støj og termografering

Faglig undervisningsmål:

  1. Lærlingen har en grundlæggende forståelse for betydningen og problematikken ved frekvens, transienter, statisk elektricitet, lækstrømme m.m. med henblik på reduktion af elektrisk støj.
  2. Lærlingen kan redegøre for de harmoniske og overharmoniske strømme og medvirke til løsningsforslag for at minimere disse.
  3. Lærlingen kan optimere bygningers elinstallationer og elektriske brugsgenstande ved brug af måleteknik med henblik på reduktion af elektrisk støj.
  4. Lærlingen har kendskab til grundlæggende viden om infrarød termografi og infrarød målingsteknologi.
  5. Lærlingen kan udarbejde rapport og vejlede kunden til en optimeret løsning ved hjælp af måleteknisk analyseudstyr i forhold til elektrisk støj, spændingskvalitet og termografering ved elinstallationer og elektriske brugsgenstande.
  6. Lærlingen kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning.
  7. Lærlingen kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
  8. Lærlingen kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.