Vi skaber

talenter

EUC Syd Skoleoplæringscenter

EUC Syd Skoleoplæringscenter har det overordnede formål at sikre, at elever, der af forskellige årsager ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan gennemføre hele uddannelsen.

EUC Syd Skoleoplæringscenter samarbejder med vores virksomheder og tilrettelægger et samlet forløb for eleverne - der kan anvendes korte aftaler, delaftaler, kombinationsaftaler, oplæring i udlandet, virksomhedsforlagt oplæring (VFO), fremrykket skoleundervisning og elementer af oplæring i skoleoplæringscentret.

EUC Syd Skoleoplæringscenter har derfor et tæt samarbejde med virksomheder, der ønsker at ansætte en elev – både lokalt og nationalt. Vi kender virksomhederne, og er altid up to date med den nyeste viden inden for de forskellige fagområder.

I skoleoplæringscenteret har vi en række uddannelseskonsulenter, som hver især varetager de forskellige uddannelser og udfører det opsøgende arbejde.

Læs mere om EUC Syd Skoleoplæringscenter, hvor der er en oversigt over konsulenter her.

Trivselsmålinger: To gange årligt bliver der lavet trivselsmålinger for elever i EUC Syd Skoleoplæringscenter. Se den seneste trivselsmåling her, ved at trykke på 'T' og 'Trivselsmålinger'.

Samarbejde på tværs

Vi indgår i et konsortium med HANSENBERG, Rybners og Herningsholm samt samarbejder med Syddansk Erhvervsskole. 

Dette konsortium vil sikre, at der er oplæring til alle egnede elever, som ikke har indgået en uddannelsesaftale.

Når en skole ikke kan tilbyde et skoleoplæringsforløb på en uddannelse, kan eleven tage forløbet på en af de andre skoler, som er medlem af konsortiet. Denne garanti for, at eleven kan færdiggøre en erhvervsuddannelse i regionen, vil gøre det mere attraktivt for de unge mennesker at søge ind på en erhvervsuddannelse – til gavn for lokalområdet og landet som helhed.

Udvikling i samarbejde med iværksættere

Er du iværksætter kan vi hjælpe dig med at få dine gode ideer til at blive til virkelighed.

Vores elever i skoleoplæring kan samarbejde med dig som iværksætter, om at bygge prototyper på dine ideer. På den måde arbejder eleverne med rigtige og relevante opgaver som udfordrer dem - og hjælper dig. 

Eleverne skal undervejs få mulighed for at komme med forslag og ideer til forbedringer, og ud over det tekniske lærer de om samarbejde med kunder, at tage hensyn til gældende lovkrav og til dokumentation, miljø og kvalitet.

Vi har bl.a. samarbejdet med ingeniørstuderende fra Syddansk Universitet og med andre studerende fra Erhvervsakademi Sydvest samt Iværksætterhuset, som er en del af Sønderborg Vækstråd. 

Nogle af vores elever har fx været med til at lave prototyper og mindre produktioner til termin- og eksamensopgaver.

Har du en ide til et konkret projekt, så henvend dig til nedenstående afdelingschef Thomas Bjerner Hansen, tbh@eucsyd.dk eller mobil: 5131 5544.