Fag 16607 Modul 1.1 Netværks- og datakommunikation.

Faglig undervisningsmål:

 1. Eleven kan redegøre for de mest anvendte standardprotokoller såsom TCP/IP- protokolsuiten og datakommunikation på et netværk.
 2. Eleven kan installere samt vedligeholde egnede sikkerhedssystemer til beskyttelse af data, herunder backup, firewall, virussikring, cloud-løsninger m.m.
 3. Eleven kan projektere og opsætte anlæg til stabilisering og sikring af kommunikationsnetværket.
 4. Eleven kan redegøre for radiobølger og højfrekvente signaler i normalt forekommende installationer.
 5. Eleven kan sikre høj kvalitet af leveret arbejde ved at foretage målinger i forbindelse med afprøvning og udarbejde dokumentationsmateriale.
 6. Eleven har kendskab til flerbrugeranlæg.
 7. Eleven kan foretage diagnosticering af datanetværk og analyse af måleresultater.
 8. Eleven kan udføre komplekse netværk med aktive komponenter samt opsætte og idriftsætte multi layer netværksenheder, herunder bl.a. switche og routere.
 9. Eleven kan selvstændigt installere konfigurere kommunikationsnetværk.
 10. Eleven har kendskab til QoS i forbindelse med bl.a. Voiceover IP og datastyring
 11. Eleven kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 12. Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant informationssøgning og kvalitetssikring.
 13. Eleven kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Elevbeskrivelse:

Faglig indhold:

Elevarbejdstid:

Skoletiden er typisk fra 8.10 til 15.10 mandag til torsdag, fredag er fra 8.10 til 11.50

Foruden skoletiden, må der forventes hjemmearbejde i et omfang, så arbejdsugen svarer til samlet 37 timer elevarbejdstid.

Lektioner:

128 lektioner

Evaluering og bedømmelse:

Standpunktskarakter

Se Evaluering og bedømmelse af modul i den indledende beskrivelse af moduler.

Udstyr/materialer:

Et teori/praktik lokale til 18 elever med udstyr til det pågældende modul.

Praktisk mål efter modul 1.1 Netværk & datakommunikation 

 • Eleven kan udføre kommunikationsnetværk i bolig og erhverv.
 • Eleven kan projektere kommunikationsnetværk med fiber, kobber og trådløs teknologi, herunder netværkskomponenter og aktive enheder i bolig og erhverv.
 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til modulet.
 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet.