Vi skaber
resultater

Lager og terminal

Lageroperatør med speciale i lager & logistik eller i lager & transport, Lagermedarbejder

På lageroperatør-uddannelsen lærer du om avanceret lagerstyring, salg og indkøb, organisation og økonomi.

Som lageroperatør er det dig, der gennemgår en lang række af de praktiske opgaver, der er på en lagerarbejdsplads, og en stor del af arbejdet består i at holde styr på de varer, der er på lageret samt at pakke, modtage og udlevere varer forsvarligt.

Det vil du lære 

Du lærer at køre gaffeltruck, og du får undervisning i forskellige edb-systemer, som bruges til at registrere varerne, så du altid ved, hvad dit lager indeholder. 

Som lageroperatør, har du viden om transport, opbevaring og videre fordeling af varer. På uddannelsen lærer du at modtage varerne, pakke varer ud, lave kontroloptællinger, registrere, mærke og sætte varer på plads til opbevaring, så de står praktisk, sikkert og er til at finde igen, når du modtager en ordre.Så skal du kunne finde leverancen frem, ompakke til transport, kontakte fx transportafdelingen og registrere lagerafgangen.

Du er med til at holde styr på, hvad der er på dit lager, og for at være i stand til at få flyttet og pakket på lageret, og da det typisk handler om at håndtere store tunge, paller med mange varer lærer du at køre fx gaffeltruck, palleløftere og varevogne. Du kommer derfor også til at beskæftige dig med internationale regler for transport af gods.

Som færdiguddannet kan du fx arbejde i godsterminaler, på lagervirksomheder, i stormagasiner og andre opbevaringssteder.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag som køreuddannelse, lagerøkonomi, kundebetjening og edb-lagerstyring. Men du skal også have fag som dansk, naturfag og samfundsfag.

Info
Startdato på GF2: 13.08.18
Startdato på Mekanik & logistik 13.08.18
Navn: Lager og terminal
Varighed: Lageroperatør: 3 år
Trin og specialer: Lagermedarbejder: 1½ år
Adgangskrav: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Økonomi: SU og elevløn
Funktioner
Geografisk placering
Aabenraa Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa

Nyheder

01.02.18 / EUD - GF1,EUD - GF2,EUX,EUV & Erhvervsuddannelse Kok Amok i Aabenraa Ernæringsassitenterne og Kræftens Bekæmpelse laver arrangement sammen Læs mere »
Se alle nyheder »