Vi skaber

resultater

Om EUC Syd - En af Sønderjyllands største uddannelsesinstitutioner

ErhvervsUddannelsesCenter Syd er en af Sønderjyllands største uddannelsesinstitutioner. Hvert år uddanner og efteruddanner vi ca. 10.000 personer. Vores medarbejderstab består af 300 engagerende og professionelle medarbejdere, hvoraf de 220 er undervisere.

Vi tilbyder omkring 50 lange og korte erhvervsuddannelser herunder EUX, hvor man får både svendebrev og studenterhue efter endt uddannelse.

Vi er godkendt til at udbyde rigtig mange forskellige AMU- og efteruddannelseskurser og er også rammen om det målrettede Teknisk Gymnasium Sønderjylland (HTX) samt den engelsksprogede internationale gymnasieuddannelse IB Diploma.

Faciliteter

EUC Syd er fordelt på adresser i Aabenraa, Tønder, Haderslev og Sønderborg – og på 75.000 kvm under tag. Vi har derfor alle tænkelige faciliteter til vores elever: Fra moderne undervisningslokaler, Open Learning Centre (OLC) og state of the art it-systemer til professionelle og moderne værksteder med førende robotteknologi, arbejdsredskaber og værktøjer. Til rådighed for eleverne har vi også internetcaféer og kantiner, ligesom vi flere steder har åbne læringsmiljøer indrettet med bl.a. sofagrupper, trådløse netværk og god plads til den bærbare. 

EUC Syd har også tre indbydende skolehjem i henholdsvis Sønderborg, Tønder og Haderslev. Skolehjemmene danner den perfekte ramme om skoleophold, efteruddannelses- og kursusophold med et væld af fritids- og aktivitetstilbud.

Skolemiljø

Vi mener ikke, at skolemiljø og undervisningsmiljø kan skilles ad. Begge dele er lige vigtige for, at vores mange elever og kursister trives, yder deres bedste og udvikler sig. For os er det afgørende at sætte elever og kursister i centrum med udgangspunkt i deres verden og virkelighed. Derfor arbejder vi konstant på at have et åbent og positivt skolemiljø, som er præget af gensidig respekt både elever og ansatte imellem. Som blot et enkelt eksempel afholder vi således hvert år i august en ”Ryste-sammen-dag” for alle de nystartede elever. Her møder man alle de andre og lærer hinanden at kende under nogle sjove og uformelle forhold.

Professionel samarbejdspartner

Vi er beliggende i en del af Danmark, der er kendt for sine innovative og markedsledende industrivirksomheder. Det præger os, ligesom vi præger dem. EUC Syd er derfor erhvervslivets professionelle samarbejdspartner. I et tæt samarbejde mellem os og områdets dynamiske erhvervsliv, uddanner vi sammen morgendagens efterspurgte arbejdskraft.

Globalt udsyn 

Vi uddanner til at agere i en global verden. F.eks. tilbyder vi den internationale studentereksamen International Baccalaureate Diploma Programme, ligesom vi har en lang række samarbejdsprojekter med skoler i udlandet. Mange af vores elever på erhvervsuddannelserne tilbringer en del af deres oplæringstid i udlandet, ligesom elever på nogle af vores gymnasiale uddannelser har mulighed for ophold i bl.a. USA og Tyskland. Vi arbejder hele tiden på at udvide mulighederne for udenlandske ophold under uddannelserne. 

Velgørenhed

Skolen støtter hvert år velgørenhed, og de seneste år har vi bl.a. sponsoreret: 

  • LEV
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Familier med kræftramte børn
  • Bofællesskabet Fjordbo

Når vi vælger at støtte et formål, er det så vidt muligt lokalt og altid foranlediget af medarbejdere, der brænder for sagen og selv har aktiv del i området.