Vi skaber

resultater

Matematik B og A

I matematik opnår du forståelse for matematiske metoder, teorier og modeller. Du lærer at udføre matematiske ræsonnementer og beviser og får træning i at løse matematiske opgaver med relevans for fx teknologi og naturvidenskab.

Matematik har stor betydning i alle områder af samfundet. I matematik lærer du at bruge matematiske teorier og modeller til at beskrive, analysere og vurdere teknologiske, naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner.

I faget kommer du til at arbejde med matematiske ræsonnementer, symboler og modeller. Du vil opnå evnen til at angribe og løse problemer ud fra en matematisk vinkel. Eksempler med udgangspunkt i praktiske problemstillinger har en central plads. I undervisningen bruger vi de samme programmer, som på de videregående uddannelser, så du vil blandt lære at anvende matematikprogrammet Maple.

Undervisningen er en vekselvirkning mellem klasseundervisning med læreroplæg, individuelle træningsøvelser og opgaver, arbejde i grupper, projektarbejde, klassediskussioner og elevfremlæggelser.

Matematikfaget bidrager til dine studieforberedende skrivekompetencer. Det betyder, at du vil lære at formidle din viden i såvel matematikfaget som i tværfaglige projekter.

Gennem samspillet med uddannelsens øvrige fag vil du opleve, at matematik er et kraftfuldt redskab til at beskrive, analysere og løse problemer inden for mange fagområder.

Studieretnings- og valgfaget Matematik A rummer mere skriftligt arbejde og en større fordybelse i de matematiske emner end det obligatoriske fag Matematik B. Matematik B afsluttes med en projektprøve, mens Matematik A har både mundtlig og skriftlig eksamen.