Vi skaber arbejdsglæde

6 ugers jobrettet uddannelse

Er du ledig? Så læs her om de nye regler vedr. 6 ugers jobrettet uddannelse.

Hvordan? 

Du har ret til ét jobrettet uddannelsesforløb svarende til ét kursus eller ét kursusforløb. Et kursusforløb består normalt af flere kurser, der tilsammen kvalificerer dig til en bestemt jobfunktion på arbejdsmarkedet. Et kursusforløb kan max. være på 30 dage.

Du skal søge om hele forløbet samlet i én ansøgning. Ansøgningsblanket AR 237 skal du rekvirere hos EUC Syds kursussekretærer.

Hvem gælder denne ret til 6 ugers jobrettet uddannelse for?

Ufaglærte og faglærte ledige personer, samt personer med en kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsuddannelse.

Hvornår kan du deltage på den jobrettede uddannelse?

Retten gælder fra første ledige dag, men for at gøre brug af retten skal du have en samtale med jobcenteret. Ønsker du at gøre brug af ordningen før du har været til samtale i jobcenteret, skal du kontakte jobcentret. De har herefter en uge til at holde samtalen med dig. Det er herefter din A-kasse, der skriver under på, at du har ret til jobrettet uddannelse.

Hvornår skal kursusforløbet være afsluttet?

Er du under 25 år, skal uddannelsen være afsluttet inden du når 6 måneders sammenlagt ledighed. Er du fyldt 25 år, skal uddannelsen være afsluttet inden du når 9 måneders sammenlagt ledighed.

Hvilke uddannelser kan du deltage på?

De uddannelser du kan deltage på står på en liste, der hedder ’Positivlisten’. Listen indeholder alle de kursuspakker, som giver kompetencer til fagområder, der bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet. Se komplet positivliste her 

For nærmere oplysninger og evt. tilmelding kontakt en af vores kursussekretærer. 

Forløb til ledige og virksomheder

Jobrettet uddannelse

1. halvår 2023 Lager og logistik

1. halvår 2023 Lastbil kørekort