Vi skaber talenter

Bæredygtighed

Vi ønsker at arbejde ud fra en miljømæssig bæredygtig tilgang i undervisning, drift og udvikling

Klimapartner med Norlys 100 % CO2-neutral 

For EUC Syd handler et klima-partnerskab om at hjælpe hinanden, om at skabe en bedre verden og en renere fremtid for vores børn – ikke om at købe aflad. 
Derfor er samarbejdet med Norlys det helt rigtige for os.
Finn Karlsen, direktør for EUC Syd

Klimapartnerskabet med Norlys indebærer udveksling af viden og gensidig uddannelse ligesom vi bliver 100 % CO2-neutrale på el ved at bruge grøn strøm fra Norlys' vindmøller på Urup Hede.

Vi har en lang tradition for samarbejde mellem Norlys, idet vi begge er involveret i ProjectZero i Sønderborg, hvor det overordnede mål er at skabe økonomisk vækst i området baseret på en CO2-neutral udvikling. 

Norlys anerkender EUC Syd som en væsentlig aktør, når morgendagens klimabevidste borgere og medarbejdere skal uddannes. Samtidig er Norlys meget optaget af at efteruddanne og opkvalificere inden for energioptimering samt at nedbringe CO2-forbruget.

EUC Syd og Norlys er gået i en konstruktiv dialog for at identificere de områder, hvor vi kan hjælpe hinanden om relevante efteruddannelsesaktiviteter foruden et potentielt samarbejde om lærlinge.

”EUC Syd har et godt omdømme på deres efteruddannelsestilbud. Desuden tager de ansvar for den grønne omstilling langt ud over, hvad man kunne forvente. Vi er sikre på, at vi kan tilføre EUC Syd vores spidskompetencer inden for energioptimering, og vi er glade for, at EUC Syd støtter op om vores arbejde med at konvertere til grøn strøm fra Norlys' vindmøller”,
siger Bo Qvist, direktør for SE Energi & Klima Erhverv.

- Populære energiuddannelser: Læs artiklen

Se vores vindmøllecertifikat

Bæredygtigt byggeri
EUC Syd indtænker bæredygtighed og funktionalitet ind i nybyggeri. Læs mere om de enkelte byggerier

- Hilmar Finsens Gade 14-16, Sønderborg

- Stegholt 36, Aabenraa

Affaldssortering