Vi skaber talenter

Under 25

Du er under 25 år, men har forladt folkeskolen for mere end 2 år siden.

Du springer grundforløbets 1. del over og begynder direkte på grundforløbets 2. del.

Grundforløbets 2. del varer 20 uger (½ skoleår). Du afslutter grundforløbet med en prøve og fortsætter herefter på hovedforløbet.

Adgangskriterier

  • Du skal have afsluttet folkeskolen eller have modtaget tilsvarende undervisning.
  • Du skal have mindst 02 i både dansk og matematik i 9. eller 10. klasses afgangsprøve eller ved tilsvarende prøve.

Undervisning

Undervisningen giver faglige kompetencer rettet mod det hovedforløb af den uddannelse, du vælger. Vi arbejder med praktiske projekter i teams og vægter klassefællesskabet højt i hele uddannelsen.

Se oversigten over EUX-uddannelser