1.2 Automatiske anlæg på maskiner

Faglig undervisningsmål:

 1. Eleven har kendskab til sikkerhedssystemer på automatiske anlæg på maskiner.
 2. Eleven kan vejlede om og anvende de bedst egnede energieffektive komponenter til automatiske anlæg på maskiner
 3. Eleven kan redegøre for automatiseringsprincipper, analoge og digitale kredsløb, herunder kombinatorisk og sekventiel PLC- teknik.
 4. Eleven kan montere automatiske anlæg på maskiner indeholdende elektromekanisk,
  elektronisk og programmerbart udstyr samt almindeligt forekommende digitale styre- og
  føleorganer.
 5. Eleven kan programmere, opbygge og indkøre mindre automatiske anlæg indeholdende
  elektromekanisk, elektronisk og programmerbart udstyr (PLC).
 6. Eleven kan foretage forskriftsmæssig afprøvning.
 7. Eleven kan udføre fejlfinding, service og vedligeholdelse på automatiske anlæg på maskiner.
 8. Eleven kan vejlede brugeren i daglig anvendelse af anlægget og dets fleksibilitet ved simpel programmering.
 9. Eleven kan redegøre for og udvælge korrekte styre- føleorganer samt udføre indkøring og justering af disse.
 10. Eleven har grundlæggende kendskab til pneumatik og hydraulik. 
 11. Eleven kan redegøre for luftstyringsanlæg, pneumatiske komponenter og disses styringer samt vedligeholdelse.
 12. Eleven kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 13. Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant informationssøgning.
 14. Eleven kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Elevbeskrivelse:

Faglig indhold:

Elevarbejdstid:

Skoletiden er typisk fra 8.10 til 15.10 mandag til torsdag, fredag er fra 8.10 til 11.50

Foruden skoletiden, må der forventes hjemmearbejde i et omfang, så arbejdsugen svarer til samlet 37 timer elevarbejdstid.

Lektioner:

128 lektioner

Evaluering og bedømmelse:

Standpunktskarakter

Se Evaluering og bedømmelse af modul i den indledende beskrivelse af moduler.

Udstyr/materialer:

Et teori/praktik lokale til 18 elever med udstyr til det pågældende modul.

Praktisk mål efter modul 1.2 Automatisk anlæg på maskiner:

 • Eleven kan foretage opbygning, programmering og indkøring af automatiske anlæg på maskiner.
 • Eleven kanvejlede brugeren omvirkemåde og vedligehold af det automatiske anlæg.
 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i
  forhold til modulet.
 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet.