Vi skaber arbejdsglæde

Til- og afmelding

Her på hjemmesiden finder du beskrivelser af alle de kurser, vi udbyder. Følg instrukserne under hvert kursus, så bliver du guidet igennem tilmeldingsprocessen direkte via EUC Syds hjemmeside og over på Undervisningsministeriets portal: www.voksenuddannelse.dk
Vær opmærksom på, at alle angivne priser er med forbehold for ændringer. 

Bemærk vedr. tilmelding 

Tilmelding til et AMU-kursus sker via portalen www.voksenuddannelse.dk, hvor der er information om, hvordan du tilmelder dig.

Vejledning til brug af digital virksomhedssignatur.

Kriterier for optagelse.

Kursister optages efter først til mølle princippet. 

Yderligere oplysninger

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte vores kursussekretærer for yderligere rådgivning. De er altid parate til at besvare dine spørgsmål og give yderligere oplysninger.  

Du kan kontakte kursussekretariatet på tlf. 74 12 42 42.

Afmelding

Bliver du forhindret i at deltage i et bestilt kursus, skal du melde afbud til skolen:

  • Skriftligt!
  • Og hurtigst muligt. Senest en uge før start. 

Det må gerne være via en mail til kursussekretæren

Afbud og udeblivelse

For sent afbud og udeblivelse medfører et gebyr. Vær opmærksom på, at virksomheden kan vælge at tilmelde en anden medarbejder og hermed bortfalder gebyret.  

Afbud senere end en uge før kursusstart medfører et gebyr på:

  • 1.500,- kr. for kurser op til en uges varighed.
  • 2.500,- kr. for kurser over en uges varighed. 

Udeblivelse på første kursusdag medfører et gebyr på:

  • 2.500,- kr. for kurser op til en uges varighed.
  • 3.500,- kr. for kurser over en uges varighed. 

Disse vilkår gælder ved tilmelding af deltagere fra arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende.