Vi skaber 

resultater 

Innovation C

Valgfaget innovation på C-niveau er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden, kundskaber og kompetencer inden for invention, innovation og diffusion. Faget giver færdigheder til at arbejde med processerne fra idé til værdiskabende handling.

Derudover handler faget om innovations betydning på såvel individ-, virksomheds- og samfundsniveau. I arbejdet med faget udvikles almendannelsen og studiekompetencen.

Du får undervisning inden for emner som forretningsmodeller og værdiskabelse, behov og muligheder, samarbejde og organisering, kreativitet og idégenerering, foretagsomhed, tendenser og aktualitet samt samfundsmæssige forhold.

Gennem undervisningen lærer du at arbejde systematisk og kreativt med idéudvikling med det mål at udvikle værdiskabende løsninger på virkelighedsnære problemstillinger. Undervisningen er med til at udvikle dine almendannelse og innovative kompetencer, idet du lærer at anvende din viden og erfaringer på nye og kreative måder. Endelig skal undervisningen fremme din nysgerrighed og engagement i fagets discipliner samt de uddannelses - og karrieremuligheder, som faget indbyder til.