Fag 14858 Modul 1.6 Design og styring af lys

Faglig undervisningsmål: 

 1. Eleven kan redegøre for lyskilders anvendelsesområder, fasekompensering, lystekniske begreber og krav til belysning.
 2. Eleven kan, ved anvendelse af IT, vælge og beregne lyskilder samt designe installationer, der
  opfylder kravene til komfort, miljø og energi.
 3. Eleven kan udføre belysningsanlæg med forskellige lyskilder, som opfylder kundens og bygningsreglementets krav.
 4. Eleven kan selvstændigt vejlede, udvælge og anvende systemkomponenter til forskellige styrings- og reguleringsprincipper for energirigtige belysningsanlæg.
 5. Eleven kan vejlede, udvælge og anvende de bedste egnede energieffektive komponenter til styring og regulering af energioptimerede belysningsanlæg ved såvel renovering og nybygning.
 6. Eleven kan vælge og placere sensorer og følere.
 7. Eleven kan vælge, dimensionere og installere stand alone og klikbare systemer. 
 8. Eleven kan montere, installere, idriftsætte og programmere mindre anlæg indeholdende lysstyringer og -regulering, samt udføre programændringer i bestående styringsanlæg.
 9. Eleven kan selvstændigt, ud fra love, regler og standarder om nød- og panikbelysning, udføre
  installation og vedligeholdelse af sikkerhedsbelysningsanlæg.
 10. Eleven kan vejlede, udvælge og dimensionere belysningsanlæg, der skaber den rigtige
  lysstemning i eksempelvis erhverv og bolig.
 11. Eleven kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 12. Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant informationssøgning. 
 13. Eleven kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til
  valgmodulet.

Elevbeskrivelse:

Faglig indhold:

Elevarbejdstid:

Skoletiden er typisk fra 8.10 til 15.10 mandag til torsdag, fredag er fra 8.10 til 11.50.

Foruden skoletiden, må der forventes hjemmearbejde i et omfang, så arbejdsugen svarer til samlet 37 timer elevarbejdstid.

Lektioner:

128 lektioner

Evaluering og bedømmelse:

Standpunktskarakter

Se Evaluering og bedømmelse af modul i den indledende beskrivelse af moduler.

Udstyr/materialer:

Et teori/praktik lokale til 18 elever med udstyr til det pågældende modul.

Praktisk mål efter modul 1.6 Design og styring af lys: 

 • Eleven kan udføre lovgivningsmæssigt korrekte belysningsanlæg, som opfylder kundens krav.
 • Eleven kan anvende systemkomponenter til forskellige styrings- og reguleringsprincipper for
  belysningsanlæg.
 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til modulet.
 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet.