Vi skaber resultater

Studie- og ordensregler

I forbindelse med gennemførelse af din uddannelse er der flere regelsæt, som du er forpligtet til at sætte dig ind i og efterleve: Studieregler og ordensregler

Studieregler

Som elev på Teknisk Gymnasium Sønderjylland har du mødepligt, og vi forventer, at du møder til tiden, ikke forlader undervisningen i utide, deltager aktivt i al undervisning, afleverer dine skriftlige opgaver rettidigt og selvfølgelig, at du udviser almindelig, god opførsel. 

Hent hele studieregelsættet her

Ordensregler

Formål

EUC Syd skal være et rart og miljøbevidst sted at lære og være. Det er nødvendigt, at alle følger studie- og ordensreglerne, og derfor vigtigt, at du sætter dig ind i ordensreglerne og efterlever dem.

Reglerne gælder, når du opholder dig på skolen samt i forbindelse med arrangementer, ekskursioner mv. i forbindelse med din skolegang.

Du skal regne med at bruge mindst 37 timer om ugen på undervisning, projekter, opgaver m.m. En del af skoletiden er afsat til opgaveløsning og projektarbejde.

Vi forventer, at du arbejder selvstændigt med dine arbejdsopgaver, uden at der nødvendigvis er en faglærer til stede hele tiden.

Vi forventer også, at du medvirker til, at skolen bliver en bæredygtig skole. Derfor: Forbrug med omtanke.

Se ordensregler her

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse nr. 1338 af 09/12/2019 gældende