Vi skaber

resultater

Bestyrelse

Hos EUC Syd uddanner vi den arbejdskraft, der er forudsætningen for, at vores arbejdsmarked kan fungere og fortsat udvikle sig i takt med tiden. Derfor er både arbejdsgivere og arbejdstagere repræsenteret i EUC Syds bestyrelse.

EUC Syds bestyrelse består således af i alt 13 medlemmer:

  • 8 medlemmer repræsenterer arbejdsgiver og arbejdstager og dækker i stor grad skolens aktuelle virkefelt
  • 1 medlem er udpeget af kommunerne i Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg 
  • 2 er medarbejderrepræsentanter (1 med og 1 uden stemmeret)
  • 2 er elevrepræsentanter (1 med og 1 uden stemmeret)

Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Afdelingsformand 
Jesper Lund                                   (Forretningsudvalg)
Dansk Metal
Lysvang 29a
6400 Sønderborg
Dansk Metal

Senior Director 
Per Gørnbeck Meier                         (Forretningsudvalg)   
Danfoss A/S
HR Operations Denmark
Nordborgvej 81, A469
6430 Nordborg
Dansk Industri 

Sekretær
Direktør Finn Karlsen
EUC Syd

Næstformand
HR Chef
Paul Anker Clausen                        (Forretningsudvalg)
Abena Produktion A/S
Dansk Industri

Afdelingsnæstformand
Erik Sievertsen                                  (Forretningsudvalg)
Dansk El Forbund Sydjylland
BAT-Kartellet 

Borgmester
Erik Lauritzen
Sønderborg Kommune, 
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Det sønderjyske koordinationsudvalg 
for de fire sønderjyske kommuner
 

Formand
Marita Geinitz
3F Als
Nørreled 33, Guderup
6430 Nordborg
3F - Fagligt Fælles Forbund 

Vakant

Afdelingsformand
Peder Haahr Pedersen
Fødevareforbundet, NNF, Sydjylland
Borgergade 2-4
6700 Esbjerg
Fødevareforbundet NNF 

Direktør
Bjarke Fynsk
Fynsk & Søn A/S
Dansk byggeri

Per Schmidtke
EUC Syd
Medarbejderrep.  med stemmeret 

Jonas Kinnerup Gabrielsen
Elevrep. med stemmeret 

Merethe Lyck Nielsen
EUC Syd
Medarbejderrep. uden stemmeret

Aslaug Clara Cecilie Blom Thomas
Elevrep. uden stemmeret