Vi skaber talenter

Over 25

Du er mere end 25 år og vil gerne have en erhvervsuddannelse, der er beregnet for voksne.

Vi tilbyder et særligt forløb som vi kalder EUV - erhvervsuddannelse til voksne. 

De bygger på den erfaring og den uddannelse, du har i forvejen. Som hovedregel vil dit forløb derfor være kortere end ved den generelle ungdomsuddannelse.

Uddannelserne består af et grundforløb, der varer fra 0 og op til 20 uger, og herefter et hovedforløb, der varierer i længde fra uddannelse til uddannelse. Som hovedregel veksler hovedforløbet mellem praktik i virksomheden og teori på skolen.

Kontakt en studievejleder for yderligere information på tlf.: 74124242