Vi skaber

talenter

Kommunikation/it C og A

I kommunikation/it lærer du om forskellige kommunikationsformer som tekst, billede, lyd mv. Du får kendskab til kommunikation, design og teknologi i it-baserede og trykte medier og du prøver at løse enkle kommunikationsopgaver.

Kommunikation/IT beskæftiger sig med kommunikationsteknologi. Det handler om
løsning af mange forskellige former for kommunikationsopgaver lige fra sproglige over grafiske til mediebaserede. Du lærer i faget at vælge og anvende teknikker og værktøjer til udformning af kommunikationsprodukter.

Du kommer til at arbejde med aktuelle temaer og problemstillinger med udgangspunkt i professionelle, digitale kommunikationsværktøjer. Fx produktion af kampagnefilm, computerspil, trykte medier, webdesign og webkommunikation. Der er især fokus på forundersøgelser, produktion, udtryksformer, design og evaluering.

Undervisningen rummer både klasseundervisning og projektforløb. Den former sig som en blanding af individuelt arbejde og gruppearbejde.

Skriftlig kommer du til at udarbejde delafleveringer og rapporter, som dokumenterer de forløber, emner eller eksperimenter, du har været igennem. Derudover vurderes dine kommunikationsevner i de forskellige produkter.

Faget samarbejder med såvel naturvidenskabelige, teknologiske og humanistiske fag. Det understøtter naturligt de mange forskellige formidlingskrav, du vil møde som elev på htx.

I det obligatoriske C-niveau fag er der meget fokus på at lære at bruge it-værktøjer, sådan at der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem it-brugerkompetencer og it-skaberkompetencer. I studieretningsfaget på A-niveau sker der en større fordybelse i fagets indhold, og der meget større fokus på it-skaberkompetencerne, som kan omsættes i praktisk problemløsning.