Vi skaber

talenter

Verdensmålsskole

Vi kan alle gøre noget for ændre verden. Verdensmålene handler ikke mindst om at forbedre fremtiden for børn og unge, og verden over skal elever på folkeskoler og i ungdomsuddannelser lære om de 17 Verdensmål - og tage stilling.

Vores Teknisk Gymnasium og det internationale gymnasium, IB, har siden 2016 været medlem af UNESCO-netværket, og har dermed som verdensmålsskole forpligtet sig til at arbejde med de 17 verdensmål.

Fra februar 2019 blev så hele skolen certificeret og dermed er alle skolens erhvervsuddannelser også integreret. Som den allerførste erhvervsskole i Danmark har vi således på alle uddannelser og områder, også vedr. efteruddannelse og kursister, forpligtet os til at arbejde med FN’s 17 verdensmål med fokus i særdeleshed på bæredygtighed.

 

Verdensmålscertificeret

At arbejde med FN’s 17 Verdensmål mener vi, er både en meningsfuld dagsorden og en interessant didaktisk ramme for vores undervisning, og vi er stolte af at være med til systematisk at fremme bæredygtig udvikling i et verdensmålsperspektiv - både for skolen selv og gennem vores uddannelse af elever og kursister.

Det betyder konkret, at alle fag er forpligtet til at inddrage målene i deres læreplaner, og at mange af vores aktiviteter i øvrigt fokuserer på at fremme et eller flere af målene for bæredygtig udvikling.

Yderligere læsning

Der blev i maj 2019 udgivet rapporten (Ud)dannet til bæredygtighed - en ny fortælling om erhvervsuddannelser, og EUC Syd har medvirket gennem interviews af vores vicedirektører og elever og lærere fra flere forskellige uddannelser.

(Ud)dannet til bæredygtighed: Hele rapporten kan hentes her.

Læs og hent 2imprezs rapport her.

Læs mere om de 17 mål her: https://www.verdensmaalene.dk/