Fag 16620 Modul 2.6 Intelligente bygningsinstallationer (decentrale) og designe af enkle brugerflader.

Forudsætning:

Modul 1.3: Automatiske anlæg i bygninger
Modul 1.4: Intelligente bygningsinstallationer (centrale) og design af enkle brugerflader
Modul 1.5: AIA og TV-overvågning
Modul 1.6: Design og styring af lys
Modul 1.8: Særlige installationer og områder

Faglig undervisningsmål:

 1. Eleven kan redegøre for teknologierne ved en intelligent bygningsinstallation, herunder
  forskellen på en centralt og decentralt styret installation.
 2. Eleven kan selvstændigt designe, installere, måle, afprøve, programmere og konfigurere på
  decentrale intelligente bygningsinstallationer indeholdende grafiske brugerflader.
 3. Eleven har reguleringsteknisk indsigt og kan indregulere og energioptimere decentrale
  intelligente anlæg.
 4. Eleven kan selvstændigt opsætte fjernopkobling og foretage fjernovervågning og
  fjernbetjening samt fejlfinding og omkonfigurering af eksisterende decentrale anlæg.
 5. Eleven skal gennemføre de mål, som er rettet mod KNX-prøven, dog uden at gennemføre
  selve prøven.
 6. Eleven kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til
  valgmodulets indhold.
 7. Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til
  valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning.
 8. Eleven kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 9. Eleven kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til
  valgmodulet.

Elevbeskrivelse:

Faglig indhold:

Elevarbejdstid:

Skoletiden er typisk fra 8.10 til 15.10 mandag til torsdag, fredag er fra 8.10 til 11.50.

Foruden skoletiden, må der forventes hjemmearbejde i et omfang, så arbejdsugen svarer til samlet 37 timer elevarbejdstid.

Lektioner:

128 lektioner

Evaluering og bedømmelse: 

Standpunktskarakter.

Se Evaluering og bedømmelse af modul i den indledende beskrivelse af moduler.

Udstyr/materialer:

Et teori/praktik lokale til 18 elever med udstyr til det pågældende modul.

Praktisk mål efter modul 2.6 Intelligente bygningsinst. (decentral) og design af enkle brugerflader.

 • Eleven kan programmere og installere decentrale bygningsinstallationer med grafiske brugerflader i
  bolig og erhverv.
 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold
  til modulet.
 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet.