Vi skaber talenter

Internationale muligheder i din uddannelse og karriereforløb på EUC Syd

Som elev på EUC Syd har du mange muligheder for at komme på kortere eller længere udlandsophold i forbindelse med din uddannelse og fremtidige karrierer.


Erasmus+ er et europæisk program der giver støtte til ophold i udlandet for erhvervsskoleelever.

Du kan komme:

  • i ulønnet oplæring i en virksomhed
  • på et ophold på en udenlandsk erhvervsskole

Opholdet skal vare min. 3 uger og så længe du har mulighed for det i din uddannelse

Erasmus+ programmet giver dig tilskud til din rejse og dit ophold

OPU

OPU-ordningen er et dansk program, der giver elever på danske erhvervsuddannelser mulighed for at komme på oplæringsophold i udlandet, når de har afsluttet grundforløbet på deres uddannelse. Gennem ordningen kan den danske arbejdsgiver eller eleven selv opnå økonomisk tilskud til udenlandsopholdet.

OPU er en lønnet ansættelse i udlandet i din oplæringsperiode, og skoleperioderne foregår på EUC Syd.

OPU-brochure til dig som elev.

 

Hør faglærer på forskellige erhvervsuddannelser fortælle om "Oplæring i udlandet"

Du er velkommen til at bede din lærer om at få os til at komme i din klasse og fortælle nærmere.

Læs mere: Ud i verden (EUD).