Vi skaber

resultater

Engelsk B og A

I engelsk udvikler du dine færdigheder i at forstå, læse og tale det engelske sprog. Du lærer at benytte engelsk i samtaler om både dagligdags emner og teknik på et grundlæggende niveau. Du får også kendskab til samfundsmæssige og teknologiske forhold i de engelsksprogede lande.

I faget engelsk på B-niveau lærer du at beherske det engelske sprogs grammatiske hovedregler og grundstrukturer, når du taler og skriver sproget. Faget arbejder med fire vigtige søjler. Den første er samfund og politik i engelsksprogede områder især med fokus på USA og Storbritannien. Den anden er engelsk litteratur, herunder især science fiction og de store engelske forfattere. Den tredje er aktuelle teknologiske og naturvidenskabelige emner. Den fjerde er engelsk sprog og grammatik.

Du vil komme til at udvikle dine evner inden for det engelske sprog, både når det kommer til skrift og tale. Lige så vigtigt er det, at faget vil styrke din evne til at forholde dig til engelsksproget kildemateriale fx naturvidenskabelige og teknologiske artikler. Du vil i faget møde mange forskellige arbejdsformer lige fra klasseundervisning over dialog til arbejde i mindre grupper. Undervisningen foregår naturligvis hovedsageligt på engelsk.

I det skriftlige arbejde vil du komme til at arbejde med fagets fire søjler. Den skriftlige eksamen bygger på teknologiske eller naturvidenskabelige emner, som skal diskuteres på engelsk.

Engelsk har berøringsflader med næsten alle andre fag på htx. Især da en god forståelse af det engelske sprog åbner for rigtigt mange informationer og kilder, som kan inddrages i fagene. Emnevalget i Engelsk vil i høj grad spille sammen med den studieretning, du har valgt.

I valgfaget Engelsk A er der højere krav til sproglig korrekthed. Behandlingen af emner vil også ske på et højere niveau, ligesom der er en større grad af skriftligt arbejde.