Vi skaber talenter

Uddannelsesparathed

Vurdering af uddannelsesparathed

For elever, der ønsker optagelse på en erhvervsuddannelse, (EUD) på EUC Syd.

Ifølge ”Ungepakke 2” skal unge være erklæret uddannelsesparat for at starte på en erhvervsuddannelse.

Denne vurdering fortages af folkeskolen og UU.
Hvis den unge er erklæret ”ikke uddannelsesparat”, og forældrene ikke er enige i denne afgørelse, kan forældrene bede UU om at få afgørelsen revurderet på EUC Syd.
Revurderingen vil foregå mellem den 15. marts og den 15. april.
Revurderingen foregår ved et interview, hvor der vil være 2 studievejledere fra EUC Syd tilstede.
Interviewet vil omhandle 4 hovedpunkter:

  • Elevens faglige forudsætninger.
  • Sociale forudsætninger.
  • Personlige forudsætninger.
  • Motivation for uddannelse.

Revurderingen af elevens uddannelsesparathed sendes til forældrene og til UU.

For elever, der ønsker optagelse på Teknisk Gymnasium Sønderjylland, (HTX).

Ifølge ”Ungepakke 2” skal unge være erklæret uddannelsesparat for at starte på en gymnasial uddannelse.

Denne vurdering foretages af folkeskolen og UU.
Hvis unge er erklæret ”ikke uddannelsesparat”, og forældrene ikke er enige i denne afgørelse, kan forældrene bede UU om at få afgørelsen revurderet på EUC Syd.
Revurderingen vil foregå i marts.

Revurderingen foregår ved en skriftlig, faglig prøve samt et interview.
Revurderingen af den unges uddannelsesparathed sendes til forældrene og til UU.