Vi skaber talenter

Science

Klædt på til fremtiden

Ønsker du at forstå den verden, der omgiver dig - lige fra, hvordan en elpære virker til universets skabelse?

Scienceretningen giver dig de nødvendige kompetencer både inden for matematik og fysik og på et højt gymnasialt niveau. Ved at koble denne viden med indsigt i samfundets teknologiske udvikling, bliver du godt klædt på til at møde fremtiden med afsæt i relevant viden og erfaring fra vores fortid.

It er en integreret del af undervisningen - i fysik anvender du moderne dataopsamlingsudstyr i det eksperimentelle arbejde, og i matematik bruger du avancerede matematikprogrammer.

Studieretningsfag
Matematik A A A
Fysik A A A
Obligatoriske fag
Dansk A A A
Engelsk B B
Idehistorie B B
Kemi B B
Teknologi B B
Biologi C
Kommunikation/IT C
Samfundsfag C
Teknikfag A
Valgfag
Tre valgfag B eller C C eller A
Hvad kan jeg blive?

Få et overblik over, hvilke studier dine HTX-eksamen giver dig adgang til, alt afhængig af, hvilke fag du vælger.

Se mere på Adgangskortet

Geografisk placering
Sønderborg Hilmar Finsens Gade 14-18 6400 Sønderborg
Haderslev Christen Kolds Vej 20 6100 Haderslev
Aabenraa Stegholt 35-36 6200 Aabenraa
Funktioner