Fag 14855 Modul 1.3 Automatisk anlæg i bygninger

Faglig undervisning mål:

 1. Eleven kan redegøre for de standard systemkomponenter, der forefindes på belysning, varme, ventilation og solafskærmning.
 2. Eleven kan vejlede om og anvende de bedst egnede energieffektive komponenter til automatiske anlæg i bygninger.
 3. Eleven kan installere og montere automatiske anlæg i bygninger, indeholdende styrings- og
  reguleringskomponenter for belysning, varme, ventilation og solafskærmning.
 4. Eleven kan foretage forskriftsmæssig afprøvning.
 5. Eleven kan udføre fejlfinding, service og vedligeholdelse på automatiske anlæg i bygninger.
 6. Eleven kan vejlede brugeren i daglig anvendelse af anlægget og dets fleksibilitet ved simpel programmering.
 7. Eleven kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 8. Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant informationssøgning.
 9. Eleven kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Elevbeskrivelse:

Faglig indhold:

Elevarbejdstid:
Skoletiden er typisk fra 8.10 til 15.10 mandag til torsdag, fredag er fra 8.10 til 11.50

Foruden skoletiden, må der forventes hjemmearbejde i et omfang, så arbejdsugen svarer til samlet 37 timer elevarbejdstid.

Lektioner:

128 lektioner

Evaluering og bedømmelse:

Se Evaluering og bedømmelse af H3 i den indledende beskrivelse af H3.

Udstyr/materialer:

Et teori/praktik lokale til 20 elever med udstyr til det pågældende modul.

Praktisk mål efter modul 1.3 Automatiske anlæg i bygninger:

 • Eleven kan foretage opbygning, programmering og indkøring af automatiske anlæg i bygninger.
 • Eleven kanvejlede brugeren omvirkemåde og vedligehold af det automatiske anlæg.
 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til modulet.
 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet.