Vi skaber talenter

Ud i verden med EUC Syd

Tag oplæring i udlandet

Som elev på EUC Syd, har du mulighed for at komme i oplæring i udlandet i forbindelse med din uddannelse, og vi hjælper dig selvfølgelig med at planlægge og arrangere. Vi sender ca. 50 af sted om året.

En periode ud i verden undervejs i din uddannelse giver dig internationale kvalifikationer, som du vil have glæde af både personligt og i dit videre arbejdsliv.

Ifølge en undersøgelse af Den Europæiske Unions udvekslingsprogram, Erasmus, så klarer europæiske elever med international erfaring sig langt bedre på arbejdsmarkedet. Ligesom langvarig ledighed kun er halvt så stor, som ved dem, der ikke har været på et udenlandsk oplæringsophold. Ydermere viser tallene, at tre ud af fire planlægger at starte deres egen virksomhed.

For at få det optimale læringsudbytte er det nødvendigt, at en række faktorer er til stede både før, under og efter skoleoplæringsopholdet. Det er vigtigt at få den nødvendige opbakning hjemmefra, men som elev må man også fagligt hvile i sig selv og ikke lade sig slå ud.

En læreplads i udlandet kræver meget selvstændighed, man bliver jo fx sendt afsted uden venner og skal opbygge sit eget sociale netværk på stedet, man taler et andet sprog og befinder sig i en anden kultur.

EUC Syd gør meget for at forberede eleverne. Det være sig at udvælge de rigtige læresteder og matche dem, og vi følger dig også gennem oplæringsforløbet og følger op på, hvordan oplevelsen har været, og hvad erfaringerne kan bruges til.

’Det er vigtigt for os, at eleven oplever den passende mængde udfordringer, som eleven kan magte, så eleven på den måde får en oplevelse af succes med sit ophold. Det nødvendiggør særlige kompetencer hos vores uddannelsesvejledere og undervisere’, siger Lene Bonnen Sandholdt, afdelingschef, International afdeling.

Du kan komme i ’prøve oplæring’ i tre uger eller mere, inden der tegnes kontrakt med den pågældende virksomhed i udlandet. Det giver mulighed for at prøve udlandsopholdet af, inden man binder sig for en længere periode.

Du kan læse om oplæring i udlandet på uvm.